Câu cảm thán trong giao tiếp tiếng Anh

Cảm xúc luôn là thứ cần thiết đối với cuộc sống cũng như là gia vị cho các món ăn. Vì vậy giao tiếp trong tiếng Anh hay tiếng Việt, câu cảm thán đóng vai trò quan trọng trong việc bộc lộ cảm xúc của con người. 

Vậy hãy cùng FreeTalk English tìm hiểu về dạng câu cảm thán trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây! Như nào là câu cảm thán?

Câu cảm thán(exclamatory sentence) dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc(feeling) của người nói/viết. Người nói/viết có thể bộc lộ cảm xúc bằng nhiều kiểu câu khác nhau. Trong tiếng Anh, câu cảm thán thường được cấu tạo bởi WHAT, HOW, SO, SUCH.Các cấu trúc cảm thán trong tiếng Anh. 


1. Câu cảm thán với “WHAT”


a. WHAT + a/an + adj(adjective – tính từ) + danh từ(noun)  đếm được số ít

Example(Ví dụ):

What a lovely cat! — Con mèo thật dễ thương!

What an old cottage! — Nhà tranh này thật là cũ kỹ quá!


Chú ý(note): Khi danh từ đếm được ở số nhiều thì phải bỏ A/AN đi và cấu trúc sẽ trở thành:


  WHAT + adj(tính từ) + danh từ đếm được số nhiều 

Example:

What large buildings! — Các toà nhà lớn quá! 

What beautiful shoes are! — Những đôi giày đẹp quá!


b. WHAT + adj(tính từ) + danh từ không đếm được 

Example:

What terrible weather! — Thời tiết tệ quá!

What thick snow! — Tuyết mới dày làm sao!


c. WHAT + a/an + adj + danh từ(noun) + S(chủ ngữ – subject) + V( verb – động từ)

Example:

What a big challenge I have! — Tôi phải đối mặt với một thử thách thật khó khăn! 

What a nice job you got! — Bạn có một việc làm tuyệt vời đấy!BẠN MUỐN HỌC TIẾNG ANH NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU, HỌC RA SAO? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP FREETALK ENGLISH – LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HOÁ HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI BẬN RỘN!!2. Câu cảm thán với “HOW” 


HOW + adj(tính từ)/adv(adverb – phó từ/trạng từ) + S + V

Example:

How cool he is! — Anh ấy ngầu quá đi! 

How cold the weather is! — Thời tiết lạnh thật đấy! 

How well my mother sings! — Mẹ tôi hát hay quá! 


Chú ý(notes):

 Adjective (tính từ) thường đi với động từ “be” (am/is/are/was/were/been) và các động từ sau: become (trở nên), grow (trở nên), feel (cảm thấy), taste (có vị), smell (có mùi), sound (nghe có vẻ), look (trông có vẻ), seem (dường như), appear (dường như), remain (vẫn), stay (vẫn).

 Adverb (trạng từ) thường đi với động từ thường.3. Câu cảm thán với “SO” và “SUCH” 


a. S + be + so + adj!

Example(ví dụ):

 She is so adorable! — Cô bé ấy thật là dễ thương! 


b. S + V + so + adv! 

They dance so well! — Họ nhảy rất đều! 


 c. S + V + such + a/ an + adj + Singular Countable Noun(danh từ đếm được số ít)!

 She owns such a beautiful horse!  — Cô ấy sở hữu 1 chú ngựa thật là đẹp!


d. S + V + such + adj + Uncountable Noun/ Plural Noun(danh từ không đếm được/ danh từ số nhiều)!

 It was such pleasant weather yesterday! — Thời tiết hôm qua thật là dễ chịu!


4. Câu cảm thán dạng phủ định. 


Hasn’t the tree grown! — Cái cây lớn nhanh thật đấy!

Isn’t the dress nice! = Cái đầm này đẹp quá nhỉ!BẠN MUỐN HỌC TIẾNG ANH NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU, HỌC RA SAO? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP FREETALK ENGLISH – LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HOÁ HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI BẬN RỘN!!
Ví dụ và bài tập về câu cảm thán


Bài tập về câu cảm thán chủ yếu là những yêu cầu chuyển đổi câu thành dạng câu cảm thán. Dưới đây là một số ví dụ về chuyển đổi thành câu cảm thán


1. That boy is very naughty.

-> What..

-> How..

2. They are dirty tables. 

-> What..

3. This dog is very intelligent.

-> What..

-> How..

4. He is tall. 

-> How..

5. My mother buys a lovely dress!

-> Such..

6. The cat is very beautiful. 

-> The cat …

7. Daisy is very simple. 

-> Daisy…

8. The ring is delicate.

-> How…

9. He is rich. 

-> How…

10. It is a pity!

-> What…
Đáp án: 


1. What a naughty boy!

How naughty that boy is!

2. What dirty tables!

3.What an intelligent dog!

How intelligent the dog is!

4. How tall he is!

5. Such a lovely dress!

6. The cat is so beautiful. 

7. Daisy is so simple.

8. How delicate the ring is!

9. How rich he is. 

10. What a pity!


Câu cảm thán với tiếng Anh và tiếng Việt

Đối với tiếng Anh, câu cảm thán được nhận biết dễ dàng nhất với giọng điệu của người nói, thường sẽ nhấn giọng vào đầu câu

Cấu trúc của câu cảm thán trong tiếng Anh cũng rất khác với cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Việt. Như bạn thấy ở trên, câu cảm thán tiếng Anh bắt đầu với từ để hỏi(what, how), khác với tiếng Việt khi dựa vào những từ cảm thán để bộc lộ cảm xúc. 

Trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, câu cảm thán đều được dùng để bộc lộ cảm xúc trực tiếp của cá nhân người nói/viết


Lời kết: Mong rằng bài viết này đem lại hữu ích cho việc học tiếng Anh của các bạn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này nhé!


BẠN MUỐN HỌC TIẾNG ANH NHƯNG KHÔNG BIẾT PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU, HỌC RA SAO? THAM GIA NGAY KHOÁ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP FREETALK ENGLISH – LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HOÁ HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI BẬN RỘN!!