Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh chuyên nghiệp hơn với những lưu ý sau

Bạn chuẩn bị đi phỏng vấn cho công việc mới của bản thân nhưng bạn vẫn chưa biết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay, chuyên nghiệp. Hoặc cho dù bạn biết bạn sẽ phải nói những cái gì, những vẫn còn chưa biết cách sắp xếp, triển khai ý tưởng khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh?

Hãy tham khảo những cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh sau đây mà Freetalk English đã soạn ra cho các bạn. 

gioi-thieu-ban-than

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

Những câu hỏi thưởng gặp khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Để có một màn giới thiệu bản thân ấn tượng, bạn cần phải nắm được những câu hỏi thường được nhà tuyển dụng hỏi trong buổi phỏng vấn. 

Câu hỏi về thông tin chung (Tell me a little bit about yourself)

Để bài giới thiệu bản thân ấn tượng nhất, bạn phải có một màn “mở đầu” thật chuyên nghiệp.

Những thứ mà bạn có thể nói đến trong phần này:

- Bạn là ai? Bạn đến từ đâu? Công việc của bạn (nói đến công việc trước đây, hoặc kinh nghiệm mà bạn có về công việc mà bạn đang ứng tuyển)

“My name is Tân and I am 21 years old. I grew up in the outskirt of Hanoi. I have worked as a Marketing Content Creator for 2 years.”

“Mình tên là Tân và mình năm nay 21 tuổi. Mình lớn lên tại vùng ngoại ô của Hà Nội. Mình đã từng làm nhân viên Nội dung Marketing trong 2 năm.”


- Sau đó, hãy miêu tả chi tiết hơn về những khía cạnh của bạn như bạn là con người như thế nào trong công việc, sở thích của bạn,...

“I’m a hard-working and efficient employee. I like to take challenges head on and I find joy when I complete a difficult task. 

For the most complicating problems, I will find the most simple solutions. And I always try my best to meet the deadline.”

“Mình là một nhân viên chăm chỉ và hiệu quả. Mình sẵn sàng đương đầu với thử thách và mình thấy thỏa mãn mỗi khi hoàn thành những công việc khó. 

Đối với những vấn đề phức tạp nhất, mình sẽ tìm những cách giải quyết đơn giản nhất. Và mình luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc trước thời hạn. “


“A balanced life is what I pursuit. I work hard, I play hard. To relax and release the stress building up from the work, I usually go out and watch some movies with my friends. 

I also love to read, so I spend quite some time to find and enjoy a good book.”

“Mình muốn có một cuộc sống cân bằng. Vậy nên mình làm việc chăm chỉ mà chơi cũng thoải mái. Để thư giãn và xả stress từ công việc, mình thường đi ra ngoài và xem phim với bạn bè. 

Mình cũng rất thích đọc sách, vậy nên mình dành khá nhiều thời gian để tìm kiếm và tận hưởng một cuốn sách hay.”


“I am considered as an easy-going person. I am always fascinated by the idea of working with different types of people and I enjoy being surrounded by them.”

“Mình được mọi người đánh giá là một người dễ hợp tác. Mình luôn luôn muốn làm việc và được tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau”

gioi-thieu-ban-than

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

Thế mạnh của riêng bạn (what are your strengths?)

Hãy miêu tả những điểm mạnh mà bạn nghĩ sẽ cần thiết cho công việc tương lai của mình. 

“My strongest trait is my ability to analyze the situation quickly. It has helped me in many times in the past.”

“Điểm mạnh nhất của mình là khả năng phân tích tình huống nhanh chóng. Chính khả năng này đã giúp mình rất nhiều trong quá khứ.”


“I’m also a great team player. I’m good at maintaining a friendly atmosphere among the team as well as managing all the work of the team in a neat way.”

“Mình cũng là một đồng đội tuyệt với. Mình giỏi duy trì bầu không khí thân thiện của nhóm cũng như quản lý những công việc của nhóm một cách gọn gàng”


“Being efficient is also one of my strengths. I always try to find the simplest ways to solve a complicating situations. 

That way, I can complete more work in a period of time as well as finish a task before its deadline.”

Tính hiệu quả cũng là một điểm đáng chủ ý của mình. Mình luôn luôn tìm những cách đơn giản nhất để giải quyết các tình huống phức tạp. 

Bằng cách đó, mình có thể giải quyết nhiều công việc hơn trong một thời gian cũng như hoàn thành công việc được giao trước hạn.

gioi-thieu-ban-than

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

Những điểm ý của bạn là gì (what are your weaknesses?)

Bạn nên đưa ra những điểm yếu của bản thân mà bạn có thể sửa chữa được. Những điểm yếu này nên ảnh hưởng ít (hoặc không ảnh hưởng gì) tới công việc mà bạn đang ứng tuyển.

Và bạn nên thể hiện rằng nếu bạn có thể hạn chế những yếu điểm của mình thì bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn. 

“To state my worst weakness, it must be my inability to cope with pressure. If I feel content and happy, I will do my job marvelously. 

But the quality will be hurted if I am under constant pressure. It used to be a huge problem in the past, but right now, I have find a way to solve it. 

By doing some workout and going out, I think that I will be able to deal with the stress.”

“Nếu phải chỉ ra một điểm yếu nhất của mình, thì đó chắc chắn phải là khả năng chịu áp lực kém. Trong trường hợp mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì mình sẽ thích thú làm việc. 

Nhưng chất lượng công việc sẽ bị ảnh hưởng nếu mình bị áp lực liên tục. Đây đã từng là một vấn đề lớn trong quá khứ, nhưng mình đã tìm ra cách để hóa giải nó. 

Bằng cách tập thể dục và đi chơi, mình đã có thể giải quyết được áp lực của bản thân.”


“Another weakness of mine is not being detail oriented enough. I always want to accomplish as much thing as possible. 

But apparently, this hurts the quality so I’m currently trying to find a balance between quantity and quality.”

“Một điểm yếu khác của mình là chưa có sự định hướng rõ ràng. Mình luôn muốn hoàn thành càng nhiều thứ càng tốt. 

Nhưng hóa ra thì điều này làm ảnh hưởng không tốt tới chất lượng công việc của mình, vậy nên mình hiện đang tìm một điểm cân bằng giữa số lượng và chất lượng.”


“And a minor thing that i might consider as a weakness is that I’m quite active. It is not that being active is bad thing, but having to sit down for a long period sometimes bother me. 

So I may just get up and take a brief break during work time.”

“Một điểm nhỏ nữa mà mình coi nó là điểm yếu là mình hơi hiếu động. Điều đấy không có nghĩa là hiếu động là xấu, nhưng nếu phải ngồi lâu thì mình sẽ thấy khó chịu. 

Vậy nên đôi lúc mình sẽ đứng dậy và xả hơi một lát trong lúc làm việc.”

gioi-thieu-ban-than

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

Mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì (what are your short term goals?)

Trong phần này, bạn nên nói tới vị trí mà bạn mong muốn đạt được, cũng như những công việc mà bạn muốn hoàn thành. Bạn nên cho nhà tuyển dụng thấy được bạn là một người cầu tiến, sẵn sàng đóng góp cho công ty và hoàn thiện hơn bản thân. 

“My general goal is to find a position where I can make the most use of the knowledge and strengths that I have. I wish to participate in the growth and success of the company I work for.”

“Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.”


“To grow as a marketing analyst is my short term goal. I’ve learned the basics of marketing during my previous works. 

So to step up a notch, I want to know the more advanced knowledge of marketing. I also want to get involve in a challenging project in order to see how capable I am”

“Mục tiêu ngắn hạn của mình là trở thành một nhà phân tích Marketing. Mình đã học về những điều cơ bản của Marketing trong những công việc trước đây. 

Vậy để tiến thêm 1 bước nữa, mình muốn được học về những kiến thức nâng cao hơn của Marketing. Mình cũng có mong muốn được tham dự vào một dự án đầy tính thách thức để chứng mình được khả năng của bản thân.”

gioi-thieu-ban-than

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

Nói cho tôi biết mục tiêu dài hạn của bạn là gì (what are your long term goals?)

Hãy nói tới những điều mà bạn mong muốn đạt được sau một thời gian dài làm việc ở công ty. Đó có thể là một vị trí cao, hoặc mức lương tốt hơn. 

Đồng thời với việc nêu ra những mong muốn đó, hãy thể hiện quyết tâm của bản thân và sự sẵn sàng đóng góp để trở nên xứng đáng với mục tiêu đó. 

“I would really love to become a director or even higher. That might sounds a little unachievable, but I’m willing to work hard and even more in order to achieve the unachievable.”

“Mình rất muốn trở thành một giám đốc hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Điều đó nghe có vẻ hơi khó thực hiện, những mình sẵn sàng làm việc chăm chỉ và hơn thế nữa để đạt được điều không thể.”


“I would also like to have a big paycheck, what I’m aiming for is around 1000$ per month. I know that it seems like a big sum of money. 

But I believe I will contribute to the company much more than my salary.”

“Mình cũng muốn có một mức lương cao, tầm khoảng 1000$ trên 1 tháng. Mình biết rằng đó có vẻ là một khoản tiền lớn. 

Những mình tin rằng mình sẽ đóng góp cho công ty nhiều hơn hẳn những gì mình được trả.”


“I used to be an instructor in the past, so I would like to play the same role in the future. I always love to help co-workers and train the newer employees whenever I can.”

“Mình đã từng là một hướng dẫn viên trong quá khứ, vậy nên mình cũng muốn giữ vị trí tương tự trong tương lai. Mình luôn yêu thích việc giúp đỡ đồng nghiệp và đào tạo nhân viên mới bất cứ lúc nào có thể.”


“I also want to become a valuable employee of the company. I want to get something special and I’m willing to work hard to achieve that. 

I want no regular career, I want to have an extraordinary career which I can tell my grandkids and be proud of it.”

“Mình cũng muốn trở thành một thành viên có giá trị của công ty. Mình muốn đạt được một điều gì đó đặc biệt và mình sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó. 

Mình không muốn một sự nghiệp bình thường, mình muốn sự nghiệp tuyệt vời mà mình có thể kể cho con cháu và cảm thấy tự hào.”


“And maybe after a successful career, I would love to write a book about my experience. I want to pass on my favorite experience and my own ideas about marketing. 

So after gaining more experience in this field of work, I will try to write a book.”

“Và có thể sau một sự nghiệp thành công, mình sẽ muốn viết một cuốn sách kể về kinh nghiệm của bản thân. Mình muốn truyền lại những tâm đắc cũng như các ý tưởng của bản thân về marketing. 

Vậy nên sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, mình sẽ thử viết sách.

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

Giới thiệu bản thân ấn tượng hơn với 9 điều chú ý sau đây

Việc tạo ấn tượng ban đầu cho bản thân là cực kỳ quan trọng khi đi phỏng vấn. 

Cho dù bạn có đầy đủ các yếu tố khác như bằng cấp, hồ sơ đẹp, hay kinh nghiệm lâu năm, nhưng nếu bạn không thể tạo ra ấn tương ban đầu đối với nhà tuyển dụng thì bạn cũng không thể trở nên khác biệt so với những ứng viên khác được. 

Chỉ khi bạn đã nắm vững được 9 điều cần chú ý sau đây thì bạn mới có thể trở nên khác biệt, thậm chí vượt trội hơn hẳn so với những ứng cử viên khác. 

1. Study in advance about the company, especially about its culture and its products.

Bạn sẽ cần phải tìm hiểu thật kỹ về công ty tuyển dụng. Thông tin cần tìm hiểu thì rất nhiều, nhưng bạn nên chú ý một số ý chính như văn hóa của công ty, cũng như những sản phẩm mà công ty đang cung cấp. 

Chỉ cần một chút thông tin mà bạn tự tìm hiểu như vậy cũng sẽ tạo nên thiện cảm nhất định cho nhà tuyển dụng, thể hiện bạn là một người chú ý tới chi tiết, cũng như là người ham tìm tòi và học hỏi. 

2. Dress yourself properly - your appearance will tell people who you are.

Hãy mặc những bộ đồ phù hợp với buổi phỏng vấn. Những dù đó là gì đi nữa thì bộ đồ đó ít nhất cũng phải gọn gàng, sạch sẽ và nhìn lịch sự. Có thể bạn không biết, nhưng kể từ khi bạn bước vào phòng phỏng vấn thì bạn đã bị đánh giá rồi đó. 

Vậy nên ăn mặc phù hợp sẽ giúp bạn ghi điểm nhiều hơn với nhà tuyển dụng. 

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

3. Be on time, not too late nor too early.

Hãy đến đúng giờ nhé. Đừng đến quá sớm hay quá muộn. 

Nếu bạn đến quá muộn, bạn có thể sẽ không kịp tham gia phỏng vấn.

Những nếu bạn đến quá sớm, thì có thể bạn sẽ gặp phải một chú áp lực tâm lý khi ngồi đợi phỏng vấn quá lâu.

Chắc chắn chẳng ai muốn lo lắng, bồn chồn khi đi phỏng vấn phải không nào?

4. Keep the smile on your lips.

Hãy cứ mỉm cười bạn nhé. 

Bởi vì chỉ khi vui vẻ và hạnh phúc thì mình mới cười. Nên nếu bạn cứ mỉm cười như vậy thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi phỏng vấn đây.

Và một người mỉm cười khi nào cũng sẽ nhìn thân thiện hơn phải không nào?

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

5. Be confident when you walk in the interviewing room. And remember, keep smiling.

Hãy thật tự tin khi bước vào phòng phỏng vấn bạn nhé. Hãy ngồi thẳng, nói chuyện rõ ràng, và lịch sự. 

Ai cũng thích một người tự tin cả. Vậy nên hãy trở nên tự tin để ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Và đặc biệt, đừng quên mỉm cười nhé. Hãy tạo nên một bầu không khí thoải mái và thân thiện khi tham gia phỏng vấn. 

Điều đó không chỉ giúp cho tâm lý của bạn thoải mái hơn, mà nó còn giúp cho nhà tuyển dụng biết được bạn là một người giỏi giao tiếp.

6. Tell the interviewer about your past experiences and how they will help you in the future job. 

Hãy chia sẻ những kinh nghiệm mà bạn đã tích góp được trong những công việc trước đây. Đừng nêu ra tất cả mọi thứ, hãy chọn lọc những kinh nghiệm nổi bật, thực sự quan trọng và liên quan tới công việc sắp tới.

Bạn nên tạo nên mối liên hệ và chỉ ra những kinh nghiệm đó sẽ giúp đỡ cho bạn trong công việc sắp tới. 

7. Remember to ask meaningful and detailed questions

Hãy luôn nhớ rằng các nhà tuyển dụng luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà bạn đặt ra. Vậy nên đừng ngần ngại hỏi những gì mà bạn cảm thấy thắc mắc về những công ty, công việc, mức lương, thậm chí là cả kế hoạch tương lai của công ty, …

Nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao những ứng viên có câu hỏi chi tiết, vì đối với họ, chỉ những người thực sự quan tâm tới công việc, và muốn cống hiến cho công ty mới muốn tìm hiểu thêm về công ty đó.

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

8. Be friendly and polite to everybody at the interviewing site.

Hãy thật thân thiện và lịch sự đối với tất cả mọi người ở nơi phỏng vấn nhé.

Bạn sẽ tạo nên một không khí thoái mái hơn cho mọi người, giúp điều hòa tâm lý lo lắng của bản thân.

Hơn nữa, bạn không thể biết được bạn vừa nói chuyện với ai ở nơi phỏng vấn đâu. Người bạn vừa nói chuyện thời tiết xong có thể là chính nhà tuyển dụng đó.

Vậy nên, đừng để mất điểm do không lịch sự nhé.

9. Always remember to say thank you.

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, hãy luôn cảm ơn người đã phỏng vấn đã dành thời gian cho bạn. 

Việc đó vừa tạo thiện cảm cho họ, đồng thời cùng cho thấy rằng bạn là người lễ phép, lịch sự.

gioi-thieu-ban-than-chuyen-nghiep

Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.

Những từ vựng thường gặp trong các buổi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh bạn nên biết

hire: tuyển

work ethic: đạo đức nghề nghiệp

asset: người có ích

company: công ty

team player: đồng đội, thành viên trong đội

interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp

good fit: người phù hợp

employer: người tuyển dụng

skills: kỹ năng

strengths: thế mạnh, cái hay

align: sắp xếp

pro-active, self starter: người chủ động

analytical nature: kỹ năng phân tích

problem-solving: giải quyết khó khăn

describe: mô tả

work style: phong cách làm việc

important: quan trọng

challenged: bị thách thức

work well: làm việc hiệu quả

under pressure: bị áp lực

tight deadlines: thời hạn chót gần kề

supervisors: sếp, người giám sát

ambitious: người tham vọng

goal oriented: có mục tiêu

pride myself: tự hào về bản thân

thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

opportunities for growth: nhiều cơ hội để phát triển

eventually: cuối cùng, sau cùng

more responsibility: nhiều trách nhiệm hơn


Học giao tiếp tiếng Anh trực tuyến với Freetalk English ngay hôm nay để có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh 

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp trước ngày 31/7/2019 để nhận những ƯU ĐÃI KHỦNG

Đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra trình độ TẠI ĐÂY.