CỰC KỲ DỄ - Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 10

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 10

Để phục vụ tốt hơn cho việc học tập và giảng dạy của quý thầy cô và các bạn học sinh, Freetalk English sẽ cung cấp cho mọi người tài liệu hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 unit 10.

Mong rằng, thông qua tài liệu dưới đây, Freetalk English có thể giúp mọi người nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục tiểu học.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-01

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Ngữ pháp - Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 10

1. Từ vựng về các môn thể thao

badminton: cầu lông 

play badminton: chơi cầu lông

chess: cờ

play chess: chơi cờ (đánh cờ)

hide-and-seek: trốn tìm

play hide-and-seek: chơi trốn tìm

football: bóng đá 

play football: chơi bóng đá

volleyball: bóng chuyền

play volleyball: chơi bóng chuyền

swimming: bơi lội 

go swimming: đi bơi

skipping rope: nhảy dây 

play skipping rope: chơi nhảy dây

tug of war: kéo co 

play tug of war: chơi kéo co

break time: giờ giải lao

2. Cấu trúc câu hỏi về hoạt động trong thời gian nghỉ/giải lao:

1) What do + you + do at break time?

Bạn làm gì trong giờ ra chơi?

2) What does + she + do at break time?

Cô ấy làm gì trong giờ ra chơi?

Example: 

What do you do at break time?

Bạn làm gì trong giờ giải lao?

I play chess. 

Mình chơi cờ.

What does she do at break time?

Cô ấy làm gì trong giờ ra chơi?

She reads a book. 

Cô ấy đọc sách.

Nâng cao - Hỏi về hoạt động trong thời gian rảnh:

What + do/ does + s (chủ ngữ) + do in one's free-time?

... làm gì trong thời gian rảnh?

 

Example: 

What do you do in your freetime?

Bạn làm gì trong thời gian rảnh?

I watch television. Mình xem Tivi.

What does she do in her freetime?

Cô ấy làm gì trong thời gian rảnh?

She goes for a walk in the park. 

Cô ấy đi dạo công viên.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-02

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

3. Cấu trúc câu hỏi về hoạt động thể thao:

Which sports + do/ does + s + play?

 

Example: 

Which sport do you play?

Bạn chơi môn thể thao nào?

 

Cấu trúc câu trả lời:

s + play(s) + danh từ chỉ môn thể thao.

Ex: I play basketball. Mình chơi bóng rổ.

4. Cấu trúc "Let's + động từ" dùng để rủ/ mời ai cùng làm việc gì đó:

Let's play football. 

Chúng ta hãy cùng chơi bóng đá nào.

Let's go shopping.

Chúng ta hãy cùng đi mua sắm nào.

Chú ý: "Let's" là dạng viết tắt của "Let us" (Chúng ta hãy).


huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-03

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 10 - Lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

 1. a) What do you do at break time, Mai?

Bạn làm gì vào giờ giải lao vậy Mai?

I play badminton.

Mình chơi cầu lông.

 1. b) And what about you, Phong?

Còn bạn thì sao, Phong?

I play football.

Mình chơi đó bóng.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

 1. a) What do you do at break time? 

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play football.

Mình chơi bóng đá.

 1. b) What do you do at break time? 

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play basketball.

Mình chơi bóng rổ.

 1. c) What do you do at break time? 

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play chess.

Mình chơi cờ.

 1. d) What do you do at break time? 

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play table tennis.

Mình chơi bóng bàn.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-04

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3: Let's talk. (Chúng ta cùng nói).

What do you do at break time?

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play football.

Mình chơi bóng đá.

What do you do at break time? 

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play basketball.

Mình chơi bóng rổ.

What do you do at break time? 

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play chess.

Mình chơi cờ.

What do you do at break time?

Bạn làm gì vào giờ giải lao?

I play table tennis.

Mình chơi bóng bàn.

What do you do at break time?

Bạn làm gì vào giờ giỏi lao?

I play badminton.

Mình chơi cầu lông.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

 1. b 2. b 3. a

 

Audio script

 1. Tony: What do you do at break time?

Mai: I play badminton.

 1. Linda: What do you do at break time?

Mai: I play basketball.

 1. Mai: What do you do at break time?

Nam: I play table tennis.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-05

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết).

Xin chào. Mình tên là Nam. Đây là những người bạn của mình, Quân, Mai, Linda, Tony và Phong. Vào giờ giải lao, chúng mình chơi những trò chơi và môn thể thao khác nhau. Quân và mình chơi cờ. Mai và Phong chơi bóng bàn. Linda và Tony chơi cầu lông.

 1. Quan and Nam play chess.

Quân và Nam chơi cờ.

 1. Mai and Phong play table tennis.

Mai và Phong chơi bóng bàn.

 1. Linda and Tony play badminton.

Linda và Tony chơi cầu lông.

Bài 6: Write about you. (Viết về bạn).

What do you do at break time?

I play football.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-06

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 10 - Lesson 2

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

 1. a) Do you like badminton, Linda?

Bạn có thích cầu lông không Linda?

Yes, I do.

Vâng, tôi thích.

 1. b) Do you like hide-and-seek, Tom?

Bạn có thích chơi trốn tìm không Tom ?

No, I don't. I like basketball. OK. Let's play it now.

Không, tôi không thích. Tôi thích bóng rổ. Được. Bây giờ chúng ta cùng chơi bóng rổ.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

 1. a) Do you like skipping?

Bọn có thích nhảy dây không?

Yes/I do.

Vâng, tôi thích.

 1. b) Do you like skating?

Bọn có thích trượt pa-tanh không?

Yes, I do.

Vâng, tôi thích.

 1. c) Do you like hide-and-seek?

Bọn có thích chơi trốn tìm không?

No, I don't.

Không, tôi không thích.

 1. d) Do you like blind man's bluff?

Bạn có thích chơi bịt mắt bắt dê không?

No, I don't.

Không, tôi không thích.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-07

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3: Let's talk. (Chúng ta cùng nói).

Do you like skipping?

Bọn có thích nhảy dây không?

Yes, I do. / No, I don't.

Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.

Do you like skating?

Bọn có thích trượt pa-tanh không?

Yes, I do. / No, I don't.

Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.

Do you like hide-and-seek?

Bạn có thích chơi trốn tìm không?

Yes, I do. / No, I don't.

Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.

Do you like blind man's bluff?

Bạn có thích chơi bịt mắt bắt dê không?

Yes, I do. / No, I don't.

Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

a 4 b 2 c 1 d 3

 

Audio script

 1. Nam: What do you do at break time? Linda: I play badminton.

Nam: Do you like it?

Linda: Yes, I do.

 1. Tony: What do you do at break time? Phong: I play blind man's bluff.

Tony: Do you like it?

Phong: Yes, I do.

 1. Tom: Do you like hide-and-seek?

Nam: Yes, I do.

Tom: Do you play it at break time?

Nam: Sure, I do.

 1. Linda: Do you like table tennis?

Mai: No, I don't. I like skipping.

Linda: Do you skip at break time?

Mai: Sure, I do.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-08

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết).

Xin chào. Mình là Phong. Bây giờ, mình ở trường cùng với các bạn. Mình thích bóng bàn. Vào giờ giải lao, Nam và mình chơi bóng bàn. Quân và Tony không thích chơi bóng bàn. Họ thích chơi cờ. Mai và Linda không thích chơi cờ hay bóng bàn. Họ thích chơi cầu lông.

 1. What do Phong and Nam like?

They like table tennis.

 1. What do Quan and Tony like?

They like chess.

 1. What do Mai and Linda like?

Mai and Linda like badminton.

Bài 6: Let's sing. (Chúng ta cùng hát).

Hide-and-seek

Hide, hide, hide-and-seek!

Let's play hide-and-seek.

Where is Tony?

Where is Mary?

I can't find you all!

 

Chơi trốn tìm

Trốn, trốn, trốn tìm!

Nào chúng ta cùng chơi trốn tìm.

Tony ở đâu?

Mary ở đâu?

Mình không thể tìm tất cả các bạn!

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-09

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 10 - Lesson 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

bl blind Do you like blind man's bluff?

sk skating I like skating.

Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).

 1. blind man's bluff 2. skating

 

Audio script

 1. I don't like chess. I like blind man's bluff.
 2. They like skating.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-10

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3: Let's chant. (Chúng ta cùng ca hát).

What do you do at break time?

Break time. Break time.

What do you do at break time? I play chess. I play chess.

I play badminton. I play I play table tennis. I play table

Break time. Break time.

What do you do at break time? badminton. Break time. Break time.

What do you do at break time? tennis.

play hide-and-seek. I play

What do you do at break time? hide-and-seek.Break time. Break time.

 

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi cờ. Mình chơi cờ. Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bọn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi cầu lông. Mình chơi cầu lông.

Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bọn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi bóng bàn. Mình chơi bóng bàn.

Giờ ra chơi. Giờ ra chơi.

Bạn làm gì vào giờ ra chơi?

Mình chơi trốn tìm. Mình chơi trốn tìm.

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối) 

1 b 2 c 3 a 4 d 


What do you do in your breaktime?
Bạn làm gì trong thời gian giải lao vậy?

I play badminton.

Mình chơi cầu lông trong thời gian giải lao.

Do you like football?

Bạn thích chơi bóng đá không? 

Yes, I do.

Có, mình thích chứ.

Let’s play football. 

Cùng chơi bóng đá nào.

 1. Let’s play it. 

Được thôi. Đi chơi chơi bóng đá nào.

What do Mai and Linda like?

Mai và Linda thích chơi trò gì thế?

They like chess.

Họ thích chơi cờ.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-11

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5: Write about you. (Viết về bạn) 

Hi! My name is Tuan. I like basketball.

At break time, I play basketball.

 

Xin chào! Mình tên là Tuấn. Mình thích bóng rổ.

Trong giờ giải lao, mình chơi bóng rổ.

Bài 6: Project

BINGO


badminton

volleyball

chess

football

table tennis

hide-and-seek

skipping

skating

blind man’s bluffMong rằng bài viết trên giúp ích được cho quý thầy cô và các bạn học sinh. 

Chúc mọi người hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập của mình. 

- Freetalk English


huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-10-12

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.