Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 20 cùng Freetalk English.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 20

Để phục vụ tốt hơn cho việc học tập và giảng dạy của quý thầy cô và các bạn học sinh, Freetalk English sẽ cung cấp cho mọi người tài liệu hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 unit 20.

Mong rằng, thông qua tài liệu dưới đây, Freetalk English có thể giúp mọi người nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục tiểu học.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-01

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Ngữ pháp - Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 20 

1. Cấu trúc khi hỏi địa điểm. 

Where is + địa điểm?

(Địa điểm) + ở đâu?


Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc sau. 

It's in +  (vị trí)

Nó ở + (vị trí)

 

Từ chỉ vị trí ở đây là: 

north (miền Bắc), 

central (miền Trung), 

south (miền Nam)


Ex: 

Where is Hanoi? (Hanoi ở đâu?)

It's in north Viet Nam. (Nó ở miền Bắc Việt Nam.)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-02

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

2. Cấu trúc để hỏi về khoảng cách giữa hai địa điểm: 

Is + (địa điểm) + near + (địa điểm)?

(Địa điểm) + có gần + (địa điểm) + không?


Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta sẽ dùng cấu trúc câu trả lời sau:

-  Nếu trả lời đúng với ý câu hỏi thì:

Yes, it is. (Vâng, nó gần.)

-  Còn nếu trả lời không đúng (nó không gần) với ý câu hỏi thì:

No, it isn’t. It’s far from + địa

Không, nó không gần. Nó xa so với...

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-03

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 20 - Lesson 1

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

a)  Where's Sa Pa, Mai? (Sa Pa ở đâu vậy, Mai?)
It's in north Viet Nam. (Nó ở phía Bắc Việt Nam)

b)  This is a photo of Sa Pa. (Đây là một bức ảnh của Sa Pa)
Oh! It's very beautiful. (Ồ! Nó đẹp thật đấy)


Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

a)  Where's Ha Noi? (Hà Nội ở đâu vậy?)
It's in north Viet Nam. (Nó ở miền Bắc của Việt Nam)

b)  Where's Ha Long Bay? (Vịnh Hạ Long ở đâu vậy?)
It's in north Viet Nam. (Nó ở miền Bắc của Việt Nam)

c)  Where's Hue? (Huế ở đâu vậy?)
It's in central Viet Nam. (Nó ở miền Trung của Việt Nam)

d)  Where's Ho Chi Minh City? (Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?)

It's in south Viet Nam. (Nó ở miền Nam của Việt Nam)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-04

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3. Let’s talk. (Hãy cùng nói).

Where's Ha Long Bay? (Vịnh Hạ Long ở đâu vậy?)

It's in north Viet Nam. (Nó ở miền Bắc của Việt Nam)

Where's Nam Dinh? (Nam Định ở đâu vậy?)

It's in north Viet Nam. (Nó ở miền Bắc của Việt Nam)

Where's Da Nang? (Đà Nẵng ở đâu vậy?)

It's in central Viet Nam. (Nó ở miền Trung của Việt Nam)

Where's Can Tho? (Cần Thơ ở đâu vậy?)

It's in west Viet Nam. (Nó ở miền Tây của Việt Nam)

Where's Vung Tau? (Vũng Tàu ở đâu vậy?)

It's in south eastern Viet Nam. (Nó ở Đông Nam của Việt Nam)

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu).

 1. a
 2. b
 3. a


Audio script:

 1. Mai: Let's play a city game! (Hãy chơi trò chơi thành phố đi)
  Nam: OK. (Được rồi.)
  Mai: Look. This city in north Viet Nam. What's its name? (Thành phố này ở miền Bắc Việt Nam. Tên của thành phố này là gì?)
 2. Nam: Now it's my turn. This city is in south Viet Nam. (Bây giờ đến lượt của mình. Thành phố này ở miền Nam của Việt Nam)
  What's its name? (Tên của thành phố này là gì?)
 3. Nam: Now, it's my turn. This city is in central Viet Nam. (Bây giờ đến lượt của mình. Thành phố này ở miền Trung của Việt Nam)
  What's its name? (Tên của thành phố này là gì?)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-05

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5. Look and write. (Nhìn và viết).

 1. This is He Long Bay. It is in north Viet Nam. (Đây là Vịnh Hạ Long. Nó ở miền Bắc Việt Nam.)
 2. This is Da Nang. It is in central Viet Nam. (Đây là Đà Nẵng. Nó ở miền Trung Việt Nam.)
 3. And this is Ho Chi Minh City. It is in south Viet Nam. (Và đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Nó ở miền Nam Việt Nam.)

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

 1. My family is in Ho Chi Minh City. (Gia đình tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh.)
 2. My city is in south Viet Nam. (Thành phố của tôi nằm ở phía nam Việt Nam.)
 3. Yes, I do. (Có, tôi có.)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-06

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 20 - Lesson 2

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

a)   Look This is a photo of Hai Duong. (Nhìn này. Đây là tấm hình chụp Hải Dương.)
Is Hai Duong near Ha Noi? (Hải Dương gần Hà Nội phải không?)
Yes, it is. (Vâng, đúng rồi!)

b)  And this is a photo of Ha Long Bay. (Và đây là tấm hình chụp Vịnh Hạ Long.)
Is Ha Long Bay near Ha Noi? (Vịnh Hạ Long gần Hà Nội phải không?)
No, it isn't. It's far from Ha Noi. (Không, không gần. Nó cách xa Hà Nội.)

Bài 2.  Point and say. (Chỉ và nói).

a)   Is Ha Long Bay near Hue? (Vịnh Hạ Long gần Huế phải không?)
No, it isn't. It's far from Hue. (Không, không gần. Nó cách xa Huế.)

b)   Is Da Nang near Hue? (Đà Nẵng gần Huế phải không?)
Yes, it is. (Vâng, đúng rồi!)

c)  Is Ho Chi Minh City near Hue? (Thành phố Hồ Chí Minh gần Huế phải không?)
No, it isn't. It's far from Hue. (Không, không gần. Nó cách xa Huế.)

d)   Is Quang Tri near Hue? (Quảng Trị gần Huế phải không?)
Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-07

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3.  Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)   Is Dong Nai near Ho Chi Minh City? (Đồng Nai gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?)

Yes, it is. (Vâng. đúng rồi!)

b)   Is Hue near Ho Chi Minh City? (Huế gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?)

No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City. (Không, không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh)

c)   Is Can Tho near Ho Chi Minh City? (Cần Thơ gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?)

No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City. (Không, không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh)


Bài 4.  Listen and number. (Nghe và đánh số).

a. 4 

b. 2 

c. 1 

d. 3


Audio script

 1. Linda: Is this Ha Noi? (Đây có phải Hà Nội không?)
  Nam: Yes, it is. (Đúng, đúng rồi đấy)
  Linda: It's beautiful! (Nó thật là đẹp.)
 2. Linda: Where is Can Tho, Nam? (Cần Thơ ở đâu vậy, Nam?)
  Nam: It's in south Viet Nam. (Nó ở miền Nam của Việt Nam)
 3. Mai: Look! This Is Hue. (Nhìn này! Đây là Huế)
  Tony: Where is it, Mai? (Nó ở đâu vậy, Mai?)
  Mai: It's in central Viet Nam. It's far from here. (Nó ở miền Trung của Việt Nam. Nó cách đây khá là xa)
 4. Mai: Here is Ha Long Bay. (Đây là Vịnh Hạ Long)
  Tony: Is Ha Long Bay near Hai Phong? Vịnh Hạ Long có gần Hải Phòng không?)
  Mai: Yes, it is. (Đúng, đúng vậy)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-08

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Hi! My name is Nam. I am in Ha Noi now. I am at the Thang Long Water Puppet Theatre. It is near Hoan Kiem Lake. Ngoc Son Temple is near the theatre. The museum is not near the theatre. It is far from the theatre. 

Xin chào! Tên mình là Nam. Bây giờ mình ở Hà Nội. Mình đang ở tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Nó gần hồ Hoàn Kiếm. Đền Ngọc Sơn gần nhà hát. Bảo tàng thì không gần nhà hát. Nó cách xa nhà hát.

Bài 6. Let’s play. (Hãy cùng chơi).

Card game (Trò chơi thẻ)

Đây là một loại trò chơi giúp luyện trí nhớ. Trò chơi này được thực hiện như sau: Học sinh tìm hai thẻ giống nhau (cùng một thành phố) và nói với cả lớp về tên của thành phố đó và nó nằm ở đâu trên đất nước Việt Nam. 

Ví dụ: This is Ho Chi Minh City. (Đây là Thành phố Hồ Chí Minh)

It's in south Viet Nam. (Nó ở miền Nam Việt Nam.)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-09

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 20 - Lesson 3 

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

ar far Can Tho is far from Ho Chi Minh City (Cần Thơ cách Thành phố Hồ Chí Minh rất xa)

or north Sa Pa is in north Viet Nam. (Sa Pa nằm ở phía bắc Việt Nam.)

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

 1. far 
 2. north


Audio script

 1. Ha Long Bay is far from Ha Noi. (Vịnh Hạ Long cách Hà Nội rất xa.)
 2. Is Ha Noi in north Viet Nam? (Hà Nội có ở miền Bắc Việt Nam không?)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-09

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3. Let’s chant. (Hãy cùng ca hát).

Where’s Ba Vi?

Where's Ba Vi? It's in north Viet Nam.

Is it near Ha Noi? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Da Nang? It's in central Viet Nam.

Is it near Hue? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Can Tho? It's in south Viet Nam.

Is it near Ho Chi Minh City? No, it isn't. No, it isn't.


Ba Vì ở đâu?

Ba Vì ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Nó có gần Hà Nội không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Đà Nẵng ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Nó có gần Huế không? Vâng, có gần. Vâng, có gần.

Cần Thơ ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam. 

Nó có gần Thành phố Hồ Chí Minh không?

Không, nó không gần. Không, nó không gần.

Bài 4. Read and write. (Đọc và viết).

Hello! My name is A Vung. I am eight years old. My family is in Sa Pa. It is in north Viet Nam. Sa Pa is near Lai Chau but very far away from Ha Noi. There are a lot of mountains and trees in my place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

 1. His family is in Sa Pa.
 2. He's eight years old.
 3. It's in north Viet Nam.
 4. No, it isn't. It's far from Ha Noi.


Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?

 1. Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.
 2. Cậu ta tám tuổi.
 3. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.
 4. Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-10

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

 1. My family is in Ho Chi Minh City. (Gia đình của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.)
 2. It's in south Viet Nam. (Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.)
 3. No, it isn't. It's far from Ha Noi. (Không, nó không gần. Nó cách xa Hà Nội.)
 4. No, it isn't. It's far from Da Nang. (Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng.)

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Nói về nơi chốn (địa danh) mà em yêu thích.


Ví dụ: 

What is your favourite place? (Em yêu thích nơi nào?)

It's Cu Chi tunnels. (Địa đạo Củ Chi.)

Where is it? (Nó ở đâu?)

It's in south Viet Nam. (Nó nằm ở miền Nam Việt Nam.)

Is Cu Chi tunnels near Da Nang? (Địa đạo Củ Chi gần Đà Nẵng không?)

No, it isn't. It's far from Da Nang. It's in Ho Chi Minh City. (Không, nó không gần. Nó cách xa Đà Nẵng. Nó ở Thành phố Hồ Chí Minh.)

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-20-11

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.

Bấm vào ĐÂY để đăng ký.