Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 9 cùng Freetalk English

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 9

Để phục vụ tốt hơn cho việc học tập và giảng dạy của quý thầy cô và các bạn học sinh, Freetalk English sẽ cung cấp cho mọi người tài liệu hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 unit 9.

Mong rằng, thông qua tài liệu dưới đây, Freetalk English có thể giúp mọi người nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục tiểu học.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-01

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Ngữ pháp - Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 9

Để hỏi màu sắc của một hoặc nhiều vật, bạn có thể đặt câu hỏi như sau: 

(Hỏi 1 vật)
What colour is + danh từ số ít?

… màu gì?

(Hỏi nhiều vật)
What colour are + danh từ số nhiều?
… màu gì?

 

Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sẽ sử dụng:

(Một vật)
Danh từ số ít + is…
(Nhiều vật)
Danh từ số nhiều + are…

Ex:

 1. What colour is your shirt?

Cái áo của bạn màu gì?

It is red. Nó màu đỏ.

 1. What colour are the cars?

Những chiếc xe ô tô màu gì?

They are green. Chúng màu xanh lá cây.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-02

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 9 - Lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại)

a) Is this your school bag? Đây là cặp của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b) Is that your pen? Đó là viết máy của bạn phải không?

No, it isn't. My pen is here.

Không, không phải. Viết máy của mình ở đây.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

a) Is this your desk? Đây là bàn của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b) Is this your pencil sharpener?

Đây là gọt bút chì của bạn phải không?

No, it isn't. Không, không phải.

c) Is that your pen? Đó là viết máy của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

d) Is that your pencil case?

Đó là hộp bút chì của bạn phải không?

No, it isn't. Không, không phải.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-03

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3. Let's talk. (Chúng ta cùng nói).

Is this your book?

Đây là quyển sách của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải.

Is this your rubber?

Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải. 

Is this your pencil case?

Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải. 

Is that your school bag?

Đó là cặp của bạn phải không?

Yes, It is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải. 

Is that your pencil sharpener?

Đó là gọt bút chì của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No,it isn't. Không, không phải.

Is that your ruler?

Đó là thước của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

1. b 2. a 3. b

Audio script

 1. Mai: Is this your pencil case?

Nam: Yes, it is.

 1. Mai: Is that your notebook?

Nam: Yes, it is.

 1. Mai: Is this your pen?

Nam: Yes, it is.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-04

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

 1. Mary: Is this your rubber?

Mary: Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Peter: Yes, it is.

Peter: Vâng, đúng rồi.

 1. Mary: Is this your pencil case?

Mary: Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Peter: No, it isn't.

Peter: Không, không phải.

 1. Mary: Is that your school bag?

Mary: Đó là cặp của bạn phải không?

Peter: Yes, it is.

Peter: Vâng, đúng rồi.

 1. Mary: Is that your book?

Mary: Đó là sách của bạn phải không?

Peter: Yes, it is.

Peter: Vâng, đúng rồi.

Bài 6: Let's write. (Chúng ta cùng viết).

This is a school bag.

Is this your school bag? Yes, it is.

That is a pencil case.

Is that your pencil case? No, it isn't.


huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-05

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 9 - Lesson 2

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

a) What colour is your box? hộp của bạn màu gì?

It's red. Nó màu đỏ.

b) What colour are your pencils, Nam?

Những cây bút chì của bạn màu gì vậy Nam?

They're green. Chúng màu xanh lá cây.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

a) What colour is your pen? Bút máy của bạn màu gì?

It's blue. Nó màu xanh da trời.

b) What colour is your ruler? Cây thước của bạn màu gì?

It's white. Nó màu trắng.

c) What colour is your pencil case?

Hộp bút chì của bạn màu gì?

It's yellow. Nó màu vàng.

d) What colour are your school bags?

Những chiếc cặp của bạn màu gì?

They're brown. Chúng màu nâu.

e) What colour are your rubbers?

Những cục tẩy của bạn màu gì?

They're green. Chúng màu xanh lá cây.

g) What colour are your notebooks?

Những quyển tập của bạn màu gì?

They're orange. Chúng màu cam.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-06

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3: Let's talk. (Chúng ta cùng nói).

What colour is your pen? Bút máy của bạn màu gì?

It's green. Nó màu xanh lá cây.

What colour is your school bag?

Chiếc cặp của bạn màu gì?

It's brown. Nó màu nâu.

What colour are your notebooks?

Những quyển tập của bạn màu gì?

They're blue. Chúng màu xanh da trời.

What colour are your rubbers?

Những cục tẩy của bạn màu gì?

They're white. Chúng màu trắng.

What colour are your books?

Những quyển sách của bạn màu gì?

They're yellow. Chúng màu vàng.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

a 3 b 2 c 4 d 1

Audio script

 1. Nam: What colour are your pencil sharpeners?

Mai: They're green.

 1. Mai: What colour is your pencil?

Nam: It's blue.

 1. Mai: What colour is your school bag?

Nam: It's black.

 1. Nam: What colour is your pen?

Mai: It's orange.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-07

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5: Read and match. (Đọc và nối).

1 - b This is my desk. It is yellow.

Đây là bàn học của tôi. Nó màu vàng.

2 - d These are my pencil sharpeners. They are blue.

Đây là những cái gọt bút chì của tôi. Chúng màu xanh da trời.

3 - a That is my pen. It is black.

Đó là viết máy của tôi. Nó màu đen.

4 - e Those are my pencils. They are green.

Đó là những cây viết chì của tôi. Chúng màu xanh lá.

5 - c That is my bookcase. It is brown.

Đó là kệ sách của tôi. Nó màu nâu.

Bài 6: Let's sing. (Chúng ta cùng hát).

My new pen

Linda, Mai, do you have any pens?

Yes, sir, yes, sir, here they are.

One is for Peter and one is for Mai.

And one is for you, sir. Thanks! Goodbye.

Bút mới của tôi

Linda, Mai, em có bút máy nào không?

Thưa thầy có ạ, có ạ, chúng đây ạ.

Một cho Peter và một cho Mai.

Và một cho thầy, thưa thầy, cảm ơn! Tạm biệt thầy.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-08

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 9 - Lesson 3

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

i it What colour is it? Nó màu gì?

o orange It's orange. Nó màu cam.

Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).

1. it 2. orange

Audio script

 1. It is my school bag.
 2. My favourite colour is orange.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-09

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 3: Let's chant. (Nào chúng ta cùng ca hát).

What colour is it?

What colour is it? It's red. It's red.

What colour is it? It's green. It's green.

What colour is it? It's orange. It's orange.

What colour are they? They're blue. They're blue.

What colour are they? They're brown. They're brown.

What colour are they? They're black. They're black.

Nó màu gì?

Nó màu gì? Nó màu đỏ. Nó màu dỏ.

Nó màu gì? Nó màu xanh lá. Nó màu xanh lá.

Nó màu gì? Nó màu cam. Nó màu cam.

Chúng màu gì? Chúng màu xanh da trời. Chúng màu xanh da trời.

Chúng màu gì? Chúng màu nâu. Chúng màu nâu.

Chúng màu gì? Chúng màu đen. Chúng màu đen.

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối)

1 - c Is that your school bag? - Yes, it is.

2 - d What colour is it? - It's black.

3 - a Are these your rubbers? - Yes, they are.

4 - b What colour are they? - They're green.

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-10

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.

Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu)

(1) green (2) desk (3) they (4) pens (5) colour

Đây là chiếc cặp của tôi. Nó màu xanh lá cây. Đó là chiếc bàn học của tôi. Nó màu nâu. Đây là những quyển sách của tôi. Chúng màu xanh da trời. Đó là những cây viết của tôi. Chúng màu đen. Và chiếc cặp của bạn màu gì?

Bài 6: Project. (Đề án/Dự án)

Tô màu cầu vồng. Nói về chúng cho các bạn nghe. 


Mong rằng bài viết trên sẽ giúp ích được cho quý thầy cô và các bạn học sinh trong quá trình dạy và học.
Chúc mọi người hoàn thành tốt chương trình của mình. 

- Freetalk English

huong-dan-hoc-tieng-anh-lop-3-unit-9-11

Bạn có thấy thông tin trong bài viết này bổ ích không? Bấm vào ĐÂY để theo dõi trang Facebook của Freetalk English và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé 

Đăng ký nhận tư vấn đăng ký khóa học của Freetalk English NGAY HÔM NAY để nhận được những phần quà CỰC GIÁ TRỊ và hưởng ưu đãi CỰC LỚN nhé.
Bấm vào ĐÂY để đăng ký.