Tiết lộ các quy tắc đánh dấu trọng âm tiếng Anh từ A đến Z

Trong tiếng Anh, trọng âm là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta phát âm và nói được tốt hơn. Và công thức nào thật sự chuẩn 100% để áp dụng xác định trọng âm tiếng Anh.

Tuy nhiên, chúng ta có một số quy tắc trọng tâm tiếng Anh cơ bản có thể áp dụng gần như hết cho các trường hợp chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Trọng âm tiếng Anh là gì?

Trọng âm là lực phát âm được nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ. Nói cách khác trong một từ âm tiết nào được phát ra với lực mạnh hơn thì âm tiết đó là trọng âm.

Đa số trọng âm tiếng Anh chỉ rơi vào những âm tiết mạnh tức là những âm tiết có chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi, hoặc nguyên âm dài.

Để xác định trọng âm tiếng Anh, chúng ta nên biết rõ quy tắc trọng âm cơ bản để xác định trọng âm cũng như quy tắc phát âm sẽ là một lợi thế trong các kỳ thi, cũng như khi giao tiếp. 

Nó giúp chúng ta phát âm chuẩn xác hơn và khiến người nghe sẽ không bị hiểu nhầm khi nghe. 

Sau đây là quy tắc trọng âm cơ bản dựa theo các từ loại và các trường hợp đặc biệt, mời bạn tham khảo.

Để được sửa phát âm ngay trong khi nói- đăng kí ngay khóa học tiếng Anh online 1 thầy 1 trò của Freetalk English tại đây.

5 người đăng kí đầu tiên sẽ được giảm ngay 30% học phí và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Quy tắc trọng âm tiếng Anh với danh từ

trong-am-tieng-anh-la-gi-1

Danh từ có các quy tắc đánh dấu trọng âm chủ yếu sau: 

Đối với từ có 2 âm tiết:

 • Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết đầu.

Ví dụ: ‘money; ’product ; ‘ larynx ( tiền; sản phẩm; thanh quản )

 • Nếu âm tiết thứ 2 không có nguyên âm ngắn thì trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: bal’loon / de’sign / es’tate (quả bóng; mẫu thiết kế; bất động sản)

 • Danh từ chỉ các môn học có trọng âm cách âm tiết cuối một âm tiết

Ví dụ: geo’ology; bi’ology (địa lý; sinh học)

 • Đa số danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ví dụ: ‘raincoat (áo mưa)

Đối với từ có 3 âm tiết

 • Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG được nhấn
 • Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: po’tato; di’saster (khoai tây; thiên tai)

 • Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1. 

Ví dụ: ‘quantity (số lượng)

Như vậy, quy tắc đánh dấu trọng âm đối với danh từ được phân chia ra đối với từ có 2 âm tiết và 3 âm tiết. Khi đánh dấu trọng âm ta cần lưu ý đến điều này trước tiên.

Quy tắc đánh dấu trọng âm Tiếng Anh đối với động từ và tính từ.

Động từ và tính từ có quy tắc đánh dấu trọng âm tiếng Anh khá là giống nhau. Chúng ta cũng phân ra từ có 2 âm tiết, và 3 âm tiết để xác định trọng âm giống như đối với danh từ.

Đối với từ có 2 âm tiết:

 • Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hoặc nó tận cùng bằng hơn 1 một phụ âm thì nhấn vào âm tiết thứ 2:

Ví dụ:

ap’ply (cung ứng) - có nguyên âm đôi

ar’rive (đến) - nguyên âm đôi

at’tract (hấp dẫn) - kết thúc nhiều hơn một phụ âm

as’sist (hỗ trợ) - kết thúc nhiều hơn một phụ âm

 • Nếu âm tiết có nguyên âm ngắn và có một hoặc không phụ âm cuối thì chúng ta nhấn vào âm tiết 1.

Ví dụ: 

‘enter (đi vào) - không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn

‘envy (đố kỵ) - không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn

Đối với những từ có 3 âm tiết:

 • Nếu âm tiết cuối là nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc tận cùng bằng hơn một phụ âm ta nhấn vào âm tiết cuối:

Ví dụ: enter’tain / resu’rect (giải trí, cứu sống)

 • Âm tiết cuối là nguyên âm ngắn thì nhấn mạnh vào âm tiết giữa  cũng là nguyên âm ngắn thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.

Như vậy đối với từ có 3 âm tiết, chúng ta sẽ chỉ nhấn vào âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết từ cuối lên đầu.

Tuy nhiên ngoài xác định trọng âm tiếng Anh theo từ loại chúng ta cũng có một số trường hợp đặc biệt. 

Các trường hợp đặc biệt này cũng có phương pháp xác định trọng âm riêng. Cụ thể như sau:

Để được sửa phát âm ngay trong khi nói- đăng kí ngay khóa học tiếng Anh online 1 thầy 1 trò của Freetalk English tại đây.
5 người đăng kí đầu tiên sẽ được giảm ngay 30% học phí và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Những trường hợp đặc biệt trong xác định trọng âm tiếng Anh

Ngoài quy tắc đánh dấu trọng âm tiếng Anh cụ thể với các từ loại, chúng ta cũng có một số mẹo học trọng âm tiếng Anh với một số trường hợp đặc biệt như sau:
 • Đối với những có chứa những âm tiết sau thì trọng âm được xác định nằm ở đúng những âm tiết đó: ain (enter’tain ; ascer’tain); ee (emplo’yee; refu’gee); eer (volun’teer ; mountani’neer); ese (journa’lese); ette (ciga’rette ; launde’rette); esque (pictu’ resque; uni’que).
 • Những từ sau đây được thêm vào những từ gốc nhưng không làm thay đổi trọng âm của từ ngữ đó: able (‘ comfortable; re’liable); age (‘anchorage); al (re’fusal ; ‘natural); en (‘widen); ful (‘beautiful); ing (a’mazing) ; like (‘birdlike); less ( ‘powerless); ly (‘lovely; ‘hurriedly); ment (‘punishment); ness ( ‘happiness); ous (‘dangerous) ; fy (‘glorify); wise (‘otherwise); y (‘funny); ish (‘childish; ‘foolish).
 • Trọng âm trong tiếng Anh đứng trước những vần sau đây: cial; tial; cion ; sion; tion; inence ; ience ; clan; tious; cious; xious; ic; ical; ian; ior; iour; ity; ory; uty ; eous; ious; ular; ive.
 • Các động từ có 2 âm tiết mà âm tiết cuối chứa “ow” thì trọng âm được xác định rơi vào âm tiết đầu

trong-am-tieng-anh-la-gi-1

Ví dụ: ‘follow; ‘travel; ‘Open;...
 • Đối với từ ghép, chúng ta cũng có quy tắc xác định trọng âm tiếng Anh cụ thể là:
 • Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu: ‘blackbird; ‘greenhouse;...
 • Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần âm tiết thứ 2: bad-‘tempered ; old- ‘fashioned;....
 • Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2: ‘overcome; ‘overflow;...
Như vậy,  bạn đã biết được các quy tắc đánh dấu trọng âm tiếng Anh cơ bản. 

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng công thức này không bao gồm tất cả các từ, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, xảy ra. Cũng như học tiếng Anh mục đích cuối cùng vẫn là giao tiếp được. 

Xác định và nói được đúng trọng âm sẽ giúp bạn nói tiếng anh hay hơn và tránh gây nhầm lẫn cho người đối diện. 

Chính vì vậy, bạn nên luyện tập tiếng Anh với 4 kỹ năng thường xuyên, đặc biệt là kỹ năng nói để trong khi giao tiếp bạn có thói quen nhấn vào trọng âm. 

Để được sửa phát âm ngay trong khi nói- đăng kí ngay khóa học tiếng Anh online 1 thầy 1 trò của Freetalk English tại đây.

5 người đăng kí đầu tiên sẽ được giảm ngay 30% học phí và nhiều phần quà hấp dẫn khác.