Hình thức thanh toán

  1. PHƯƠNG THỨC THU HỌC PHÍ TẬN  NƠI:

Phương thức thanh toán trực tiếp: thu học phí bằng tiền mặt trực tiếp chỉ áp dụng đối với khu vực nội thành Hà Nội - chúng tôi hỗ trợ giao nhận, thu tiền học tại nhà miễn phí hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại  văn phòng công ty cổ phần Fungroup

  1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại văn phòng của chúng tôi.

  1. Chuyển tiền/chuyển khoản:

Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN FUNGROUP

Số TK: 0150 5020 001

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Trung tâm Bán miền Bắc 2 (hoặc CN Hà Nội nếu chuyển khoản online). Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng, ...):

- Trong trường hợp quý khách thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master bằng cách cà thẻ tại Trung tâm của chúng tôi, Quý khách phải mang thẻ và phải đúng chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận phiếu đã thanh toán. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi quý khách dùng thẻ của người khác để thanh toán. Ngay sau khi kiểm tra và nhận được báo "Có" từ Ngân hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xuất hàng và giao hàng cho quý khách trong thời gian sớm nhất.

  1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Thanh toán trực tuyến qua Payoo