90%
 Gói ứng dụng ELSA SPEAK

Gói ứng dụng ELSA SPEAK

895,000₫

989,000₫

90%
 Khóa học giao tiếp Quality

Khóa học giao tiếp Quality

16,900,000₫

20,000,000₫

81%
 Khóa học giao tiếp V.I.P

Khóa học giao tiếp V.I.P

39,900,000₫

53,400,000₫

88%
 Khóa học giao tiếp Platinum

Khóa học giao tiếp Platinum

15,900,000₫

16,900,000₫

88%
 Khóa học giao tiếp Native

Khóa học giao tiếp Native

29,900,000₫

30,900,000₫

86%
 Khóa học giao tiếp Việt - Quality

Khóa học giao tiếp Việt - Quality

24,300,000₫

32,000,000₫