90%
 Gói ứng dụng ELSA SPEAK

Gói ứng dụng ELSA SPEAK

895,000₫

989,000₫

88%
 Khóa học giao tiếp Basic

Khóa học giao tiếp Basic

15,900,000₫

16,900,000₫

80%
 Khóa học giao tiếp Native

Khóa học giao tiếp Native

49,900,000₫

59,800,000₫

78%
 Khóa học giao tiếp Platinum

Khóa học giao tiếp Platinum

29,900,000₫

31,800,000₫

86%
 Khóa học giao tiếp Việt - Quality

Khóa học giao tiếp Việt - Quality

24,300,000₫

32,000,000₫