Tài khoản thanh toán

Tài khoản 1: Vietcombank

NGUYEN DINH DUONG
0451 000 352 391 – CN Thành Công

Tài khoản 2: TPbank

NGUYEN DINH DUONG
TK: 0143 765 1001
Ngân hàng Tiên phong Bank – Trung tâm Bán miền Bắc 2 (hoặc CN Hà Nội nếu chuyển khoản online)

Tài khoản 3: Sacombank

NGUYEN DINH DUONG
TK: 0200 3161 8747
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ đô

Tài khoản 4: BIDV

NGUYEN DINH DUONG
1231 0000 5842 08
Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh BIDV Quang Trung

Tài khoản 5: Agribank

NGUYEN DINH DUONG
1506 2052 6878 1
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ

Tài khoản 6: Vietinbank

NGUYEN DINH DUONG
TK: 106 00 11 00 222
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank – CN Đống Đa

Tài khoản 7: Citibank

NGUYEN DINH DUONG
1 000 540 656
Ngân Hàng Citibank – Hà Nội

Tài khoản 8: Techcombank

NGUYEN DINH DUONG
1152 5144 9460 11
Ngân hàng kỹ thương Việt Nam – CN Ngọc Khánh – Hà Nội

Tài khoản 9: Vpbank

NGUYEN DINH DUONG
508 01818
Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – CN Cát Linh – Hà Nội

Tài khoản 10: VIB

NGUYEN DINH DUONG
068704060135315
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Trung tâm kinh doanh – Hà Nội

Tài khoản 11: MB Bank

NGUYEN DINH DUONG

0200105195008 – Ngân hàng TMCP Quân Đội – MB Bank – Chi nhánh MB Trần Duy Hưng