Video hay và ý nghĩa

Giới thiệu chương trình tiếng Anh trực tuyến Freetalk English:

Kỹ năng thuyết trình - phần 1Kỹ năng thuyết trình - phần 2