Brand Marketing Leader – HN

Mức thu nhập: 25 - 35 triệu/tháng

Hạn nộp đơn: 28/02/2022

1/ Đối với cấp bậc Brand Marketing Manager

– Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, và báo cáo định kỳ theo quy định cho các hoạt động Marketing để đạt được mục tiêu đề ra của Công ty.

– Định hướng chiến lược về ngành thời trang và thương hiệu thời trang trẻ em.

– Nắm bắt được tâm lý khách hàng của thị trường thời trang trẻ em

– Xây dựng được định vị thương hiệu và chiến lược marketing cho sản phẩm mới

– Lập kế hoạch tài chính Marketing và ngân sách cho từng dự án

– Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường online và offline gồm: thị hiếu khách hàng; giá cả và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

– Truyền thông, liên kết sự kiện.

2/ Đối với cấp bậc Brand Marketing Leader

– Lập kế hoạch và tiến độ cho việc xây dựng nhãn hàng mà mình được phân công phụ trách.

– Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch marketing cho nhãn hàng.

– Điều tra, phân tích đối thủ cạnh tranh cũng như các cơ hội dựa trên thực tế thị trường, xu hướng khách hàng và mục tiêu phát triển của đối thủ.

– Kết nối hoạt động của nhãn hàng với bộ phận bán hàng và các phòng ban khác một cách hiệu quả.

– Kết nối các hoạt động phân phối trong nước và các hoạt động thương hiệu với đối tác nước ngoài.

– Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các nhóm (thiết kế, vận hành) và với các đại lý của Công ty để triển khai các hoạt động kịp thời, nhằm định hướng khách hàng mục tiêu theo dự định.

– Giám sát việc triển khai nhãn hàng, triển khai bán hàng, phân tích nhu cầu thị trường để từ đó đề xuất hành động cho thích hợp.

=> Công việc chung: Quản lý nhân sự, các công việc khác do Giám Đốc chỉ thị.

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt Tiếng Anh độc quyền của

Kiểm tra Tiếng Anh MIỄN PHÍ ngay
với chuyên gia độc quền của