Khóa học Tiếng Anh giao tiếp Việt – Quality GV Việt + Châu Âu

Giá : Liên Hệ

THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Tên khóa đào tạo: Khoá đào tạo tiếng anh giao tiếp 1 thầy – 1 trò
 • Chi tiết khóa đào tạo: 30 phút / buổi; 03 – 05 buổi / tuần
 • Thời gian đào tạo:
 • + Khoá 6 tháng: 120 buổi
  + Khoá 9 tháng: 180 buổi
  + Khoá 12 tháng: 240 buổi
  + Khoá 18 tháng: 360 buổi
  + Khoá 24 tháng: 480 buổi
 • Giáo viên giảng dạy: Giáo viên Việt Nam – GV Châu Âu
 • Ví dụ: 120 buổi đầu giáo viên Việt Nam – 120 buổi sau giáo viên Đông Âu/Bắc Âu

Khóa học liên quan