Tổng quan về khóa học

Lộ trình học tập

Trình độ
Thời lượng
Lịch học
Beginners
40 giờ / cấp độ
2 buổi / tuần
Elementare 1 -3
66 giờ / cấp độ
2 buổi / tuần
Pre-Intermediate 1-3
66 giờ / cấp độ
2 buổi / tuần
Intermediate 1-3
66 giờ / cấp độ
2 buổi / tuần
Upper-Intermediate 1-3
66 giờ / cấp độ
2 buổi / tuần

FREETALK ENGLISH ACADEMIC – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Khóa học được thiết kế đặc biệt dành riêng cho người đi làm và sinh viên năm cuối có nhu cầu học Tiếng Anh để ứng dụng ngay trong công việc thực tế và thúc đẩy cơ hội thăng tiến.

Trình độ cơ bản

Beginner

Trình độ này được thiết kế dành cho những người chưa có kiến thức căn bản về tiếng Anh.

Hoàn thành trình độ này, học viên có thể nắm được các hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh và giao tiếp trong các tình huống đơn giản như chào hỏi & miêu tả cảm xúc; miêu tả bản thân, gia đình, bạn bè; miêu tả vạn vật đơn giản xung quanh.

Trình độ cơ bản

Beginner

Trình độ này được thiết kế dành cho những người chưa có kiến thức căn bản về tiếng Anh.

Hoàn thành trình độ này, học viên có thể nắm được các hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh và giao tiếp trong các tình huống đơn giản như chào hỏi & miêu tả cảm xúc; miêu tả bản thân, gia đình, bạn bè; miêu tả vạn vật đơn giản xung quanh.

Trình độ cơ bản

Beginner

Trình độ này được thiết kế dành cho những người chưa có kiến thức căn bản về tiếng Anh.

Hoàn thành trình độ này, học viên có thể nắm được các hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh và giao tiếp trong các tình huống đơn giản như chào hỏi & miêu tả cảm xúc; miêu tả bản thân, gia đình, bạn bè; miêu tả vạn vật đơn giản xung quanh.

Trình độ cơ bản

Beginner

Trình độ này được thiết kế dành cho những người chưa có kiến thức căn bản về tiếng Anh.

Hoàn thành trình độ này, học viên có thể nắm được các hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh và giao tiếp trong các tình huống đơn giản như chào hỏi & miêu tả cảm xúc; miêu tả bản thân, gia đình, bạn bè; miêu tả vạn vật đơn giản xung quanh.

Trình độ cơ bản

Beginner

Trình độ này được thiết kế dành cho những người chưa có kiến thức căn bản về tiếng Anh.

Hoàn thành trình độ này, học viên có thể nắm được các hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh và giao tiếp trong các tình huống đơn giản như chào hỏi & miêu tả cảm xúc; miêu tả bản thân, gia đình, bạn bè; miêu tả vạn vật đơn giản xung quanh.

Cảm nhận học viên

"Việc ghi nhớ từ vựng bằng body language trở nên rất thú vị, từ mới tự nhiên đi vào tiềm thức" Ngô Thắng - E.Survive S74

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, cant wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

"Việc ghi nhớ từ vựng bằng body language trở nên rất thú vị, từ mới tự nhiên đi vào tiềm thức" Ngô Thắng - E.Survive S74

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

"Việc ghi nhớ từ vựng bằng body language trở nên rất thú vị, từ mới tự nhiên đi vào tiềm thức" Ngô Thắng - E.Survive S74

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

"Việc ghi nhớ từ vựng bằng body language trở nên rất thú vị, từ mới tự nhiên đi vào tiềm thức" Ngô Thắng - E.Survive S74

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)