GIỚI THIỆU

Giới thiệu 04.01.2023

Thành lập từ năm 2016, Freetalk English là một trong những đơn vị tiên phong triển khai hình thức dạy và học Tiếng Anh giao tiếp theo mô hình trực tuyến 1 kèm 1. Việc triển khai dạy mô hình học tập này đã gián tiếp mở ra xu hướng giáo dục mới với nhiều…