Cấu trúc would you like là gì? Sự khác nhau giữa would you like và do you like

Cấu trúc would you like là gì? Sự khác nhau giữa would you like và do you like

5/5 - (1 bình chọn)

Cấu trúc Would you like dùng để mời, đề nghị hoặc hỏi về nguyện vọng của người khác một cách lịch sự. Cấu trúc Do you like dùng để hỏi về sở thích, xem đối tượng có thích sự vật, hiện tượng nào đó hay không. Cùng Freetalk English tìm hiểu cấu trúc would you like là gì? Sự khác nhau giữa would you like và do you like qua bài viết dưới đây.

1. Cấu trúc would you like là gì?

Would you like là cấu trúc dùng để hỏi về nguyện vọng, mong muốn của người khác hoặc đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự. Cấu trúc Would you like thường khá phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp cũng như các đề thi.
Ví dụ:

– Would you like to dance with me? (Bạn có muốn cùng nhảy với mình không)?

– What would you like to do on the weekends? (Bạn thường thích làm gì vào cuối tuần)?

2. Các cấu trúc would you like và cách sử dụng

Would you like là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Would you like có nhiều cách sử dụng khác nhau, tuy nhiên có 2 cách sử dụng chính: dùng để mời ai đó hoặc đưa ra một lời đề nghị; dùng để hỏi về nguyện vọng của người khác.

2.1 Cấu trúc would you like dùng để mời hoặc đề nghị

Dùng để mời

Would you like + to V (infinitive)?

Đối với cấu trúc dùng để mời thì bạn có thể trả lời:

– Khi đồng ý: Yes, I would; Yes, I’d love to

– Khi từ chối: No, I am sorry,…; I’d love to, but…

Ví dụ:

– Would you like to go out with us? (Bạn có muốn tham gia trò chơi với chúng tôi)

– I would like to go out with you but I need to go out (Tôi rất muốn đi với bạn nhưng tôi cần phải ra ngoài).

Cấu trúc would you like là gì? Sự khác nhau giữa would you like và do you like

Dùng để đề nghị

Would you like + N

Đối với cấu trúc would you like dùng để đề nghị thì bạn có thể tham khảo các cách dưới đây:

– Chấp nhận đề nghị: Thank you; Yes, I would; Yes I’d love to; Absolutely

– Từ chối đề nghị: No, thank you so much; I would love to but…; I am sorry….

Ví dụ:

– Would you like some coffee? – No, thank you (Bạn có muốn uống cà phê không? Không, cảm ơn).

– Would you like chocolate? – Yes, please (Bạn có muốn ăn socola không? – Vâng).

– Would you like some food? (Bạn có muốn một ít đồ ăn)

Yes, I’d love to (Vâng, tôi muốn).

2.2 Cấu trúc would you like dùng để hỏi về nguyện vọng của người khác

What + would + S + like + N/to + V(infinitive)?

Đối với cấu trúc what would you like khi hỏi nguyện vọng, mong muốn thì câu trả lời thường sẽ là: S + would like/love + N/to + V hoặc I’ll have…

Ví dụ:

– What would you like to be in the future? -I’d like to be a doctor (Bạn muốn mình làm gì trong tương lai? – Tôi muốn trở thành bác sĩ)

– What would Bill like? – He’d like to go to see the movie after work (Bill thích gì? – Anh ta thích đi xem phim sau khi làm việc)

Cấu trúc would you like là gì? Sự khác nhau giữa would you like và do you like

3. Sự khác nhau của cấu trúc would you like và do you like

Thực tế, rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa would you like và do you like. Tuy nhiên, hai cấu trúc này đều có những sự khác nhau nhất định. Cụ thể:

3.1. Cấu trúc Would you like

Dùng để đưa ra lời đề nghị, mời hoặc hỏi về nguyện vọng của một đối tượng nào đó.

Ví dụ:

– Would you like some candies? (Bạn có muốn ăn kẹo không)?

3.2. Cấu trúc Do you like

Dùng để hỏi về sở thích, xem đối tượng có thích sự vật, hiện tượng nào đó hay không?

Bên cạnh đó thì câu trả lời thường là yes, no.

Ví dụ:

– Do you like coffee? (Bạn có thích cà phê không)?

Cấu trúc would you like là gì? Sự khác nhau giữa would you like và do you like

4. Bài tập có đáp án về cấu trúc would you like

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. Would you like something ____ ?

A. to eat

B. eating

C. have drunk

D. drinking

2. Would you like some milk? – No, ____ .

A. please

B. thank you

C. I don’t want

D. I’d love to

3. What would you like ____ ?

A. to drink

B. drinking

C. eat

D. eating

4. I would like ____ for breakfast.

A. some milk

B. a orange

C. some apple

D. a apple

5. Would you like some orange juice? – ______

A. Yes, thanks

B. No, I’d love to.

C. Yes, please.

D. No, please.

6. I would like ____ a nap.

A. having

B. to go

C. take

D. to take

7. She would like him ____ smoking.

A. giving up

B. give up

C. to give

D. to give up

8. My mother would like me ____ harder.

A. to study

B. study

C. to play

Bài 2: Điền do hoặc would vào chỗ trống

1. ……. you like a glass of coffee?

2. ……. you like living in Vietnam?

3. ……. you like more sugar for your tea?

3. ……. you like practicing math?

4. ……. you like some more food?

5. ……. you like some chocolates?

6. ……. you like to go to the movies this evening?

7. ……. you like to go to the movies?

8. ……. you like your job?

9. ……. you like singing?

Đáp án

Bài 1:

1 – A, 2 – B, 3 – A, 4 – C, 5 – A, 6 – D, 7 – D, 8 – A

Bài 2:

1. Would

2. Do

3. Would

4. Do

5. Would

6. Would

7. Would

8. Do

9. Do

10. Do

Phía trên là toàn bộ về cấu trúc Would you like cũng như là bài tập để các bạn dễ dàng thực hành. Hy vọng những bài học trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng Anh.

Xem thêm:

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt Tiếng Anh độc quyền của

Kiểm tra Tiếng Anh MIỄN PHÍ ngay
với chuyên gia độc quền của