100+ từ vựng tiếng Anh về ngoại hình cơ thể, tính cách con người

100+ từ vựng tiếng Anh về ngoại hình cơ thể, tính cách con người

5/5 - (2 bình chọn)

Khi bắt đầu một câu chuyện, bạn giới thiệu một vài nét về bản thân hay khen ngợi đối phương giúp việc tương tác dễ dàng hơn. Chính vì vậy, bạn nên bắt đầu học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề con người. FreeTalk English gửi đến bạn 100+ từ vựng tiếng Anh về ngoại hình cơ thể, tính cách con người thường xuyên sử dụng nhất.

Do chủ đề này khá rộng, FreeTalk English đã chia thành nhiều nhóm có phiên bản âm thanh chuẩn quốc tế theo bảng phiên âm IPA để bạn dễ liên kết từ vựng với nhau, nâng cao hiệu quả khi học đồng thời cải thiện cách đọc audio phiên bản tiếng Anh.

100+ từ vựng tiếng Anh về ngoại hình cơ thể, tính cách con người

Từ vựng về ngoại hình

Từ vựng Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng Việt
Attractive /əˈtræktɪv/ adj Quyến rũ, hấp dẫn
Beautiful /ˈbjutəfəl/ adj Xinh đẹp, đẹp
Body shape ˈbɑdi ʃeɪp/ noun vóc dáng, thân hình
Charming /ˈʧɑrmɪŋ/ adj Quyến rũ, thu hút
Cute /Kjut/ adj Đáng yêu, dễ thương
Fat /fæt/ adj Thừa cân, béo
Feature /ˈfiʧər/ noun đặc điểm, nét nổi bật
Fit /fɪt/ adj cân đối, gọn gàng
Good-looking /gʊd-ˈlʊkɪŋ/ adj ưa nhìn, sáng sủa
Handsome /gʊd-ˈlʊkɪŋ/ adj đẹp trai
Height /haɪt/ noun chiều cao
Look /lʊk/ noun vẻ ngoài
Lovely /ˈlʌvli/ adj đáng yêu
Muscular /ˈmʌskjələr/ adj cơ bắp, lực lưỡng
Pretty /ˈprɪti/ adj xinh xắn
Short /ʃɔrt/ adj thấp
Tall /tɔl/ adj cao
Thin /θɪn/ adj gầy
Ugly /ˈʌgli/ adj xấu xí
Weight /weɪt/ noun cân nặng

100+ từ vựng tiếng Anh về ngoại hình cơ thể, tính cách con người

Từ vựng về cơ thể

Từ tiếng Anh Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng Việt
Arm /ɑrm/ noun cánh tay
Back /bæk/ noun lưng
Belly /ˈbɛli/ noun bụng
Blood /blʌd/ noun máu
Body /ˈbɑdi/ noun cơ thể
Body part /ˈbɑdi pɑrt/ noun bộ phận cơ thể
Bone /boʊn/ noun xương
Bottom /ˈbɑtəm/ noun mông
Brain /breɪn/ noun não
Chest /ʧɛst/ noun ngực, lồng ngực
Ear /Ir/ noun tai
Eye /aɪ/ noun mắt
Face /feɪs/ noun khuôn mặt
Finger /ˈfɪŋgər/ noun ngón tay
Foot /fʊt/ noun bàn chân
Hair /hɛr/ noun tóc
Hand /hænd/ noun bàn tay
Head /hɛd/ noun đầu
Heart /hɑrt/ noun trái tim
Hip /hɪp/ noun hông
Leg /lɛg/ noun chân
Lip /lɪp/ noun môi
Mouth /maʊθ/ noun miệng
Neck /nɛk/ noun cổ
Nose /noʊz/ noun mũi
Shoulder /ˈʃoʊldər/ noun vai
Skin /skɪn/ noun làn da
Thigh /θaɪ/ noun đùi
Toe /toʊ/ noun ngón chân
Tongue /tʌŋ/ noun lưỡi
Tooth /tuθ/ noun răng
Waist /weɪst/ noun vòng eo, eo

100+ từ vựng tiếng Anh về ngoại hình cơ thể, tính cách con người

Từ vựng về tính cách con người

Từ tiếng Anh Phiên âm Loại từ Nghĩa tiếng Việt
Brave /breɪv/ adj can đảm, dũng cảm
Cheerful /ˈʧɪrfəl/ adj sôi nổi, vui tươi
Clever /ˈklɛvər/ adj thông minh, khôn khéo
Confident /ˈkɑnfədənt/ adj tự tin
Easy-going /ˈizi-ˈgoʊɪŋ/ adj thoải mái
Energetic /ɛnərˈʤɛtɪk/ adj tràn đầy năng lượng
Friendly /ˈfrɛndli/ adj thân thiện
Funny /ˈfʌni/ adj hài hước, vui tính
Generous /ˈʤɛnərəs/ adj hào phóng
Grumpy /ˈgrʌmpi/ adj cáu kỉnh, khó chịu
Hard-working /hɑrd-ˈwɜrkɪŋ/ adj siêng năng, chăm chỉ
Honest /ˈɑnəst/ adj thật thà, trung thực
Kind /kaɪnd/ adj tử tế, tốt bụng
Lazy /ˈleɪzi/ adj lười biếng
Loyal /ˈlɔɪəl/ adj trung thành
Nice /naɪs/ adj tốt
Polite /pəˈlaɪt/ adj lịch sự, lễ phép
Quiet /ˈkwaɪət/ adj im lặng, trầm tính
Selfish /ˈsɛlfɪʃ/ adj ích kỷ
Shy /ʃaɪ/ adj nhút nhát, rụt rè
Brave /breɪv/ adj can đảm, dũng cảm
Cheerful /ˈʧɪrfəl/ adj sôi nổi, vui tươi
Clever /ˈklɛvər/ adj thông minh, khôn khéo
Confident /ˈkɑnfədənt/ adj tự tin
Easy-going /ˈizi-ˈgoʊɪŋ/ adj thoải mái
Energetic /ɛnərˈʤɛtɪk/ adj tràn đầy năng lượng
Friendly /ˈfrɛndli/ adj thân thiện
Funny /ˈfʌni/ adj hài hước, vui tính
Generous /ˈʤɛnərəs/ adj hào phóng
Grumpy /ˈgrʌmpi/ adj cáu kỉnh, khó chịu
Hard-working /hɑrd-ˈwɜrkɪŋ/ adj siêng năng, chăm chỉ
Honest /ˈɑnəst/ adj thật thà, trung thực
Kind /kaɪnd/ adj tử tế, tốt bụng
Lazy /ˈleɪzi/ adj lười biếng
Loyal /ˈlɔɪəl/ adj trung thành
Nice /naɪs/ adj tốt
Polite /pəˈlaɪt/ adj lịch sự, lễ phép
Quiet /ˈkwaɪət/ adj im lặng, trầm tính
Selfish /ˈsɛlfɪʃ/ adj ích kỷ
Shy /ʃaɪ/ adj nhút nhát, rụt rè

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt Tiếng Anh độc quyền của

Kiểm tra Tiếng Anh MIỄN PHÍ ngay
với chuyên gia độc quền của