Cấu trúc “Neither...nor…” và “Either...or…” trong tiếng Anh có gì khác nhau

Cấu trúc “Neither…nor…” và “Either…or…” trong tiếng Anh có gì khác nhau

Rate this post

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc Neither nor và Either or là chủ điểm ngữ pháp khá trọng tâm. Nhưng không phải ai cũng hiểu tận tình, cặn kẽ để có thể phân biệt và sử dụng đúng hai cấu trúc này.

1. Cách dùng của cấu trúc Neither nor và either or như thế nào?

Mỗi cấu trúc câu lại có những cách sử dụng khác nhau ứng với từng ngữ cảnh cụ thể. Dưới đây là những cách dùng cụ thể của hai cấu trúc Neither nor và Either…or… để giúp các bạn học sinh dùng hiệu quả nhất.

a. Cấu trúc Neither nor

Neither nor có nghĩa là “không… cũng không” được dùng để diễn đạt ý nghĩa phủ định hoàn toàn. Cấu trúc này nhằm khẳng định cả hai đối tượng/ sự vật đều không có khả năng xảy ra. Ở đây không có sự lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia.

Ví dụ:

Neither Nga nor Thuy is right
( Nga không đúng và Thủy cũng không đúng.)

My father likes neither beer nor wine.
( Bố tôi không thích bia và cũng không thích rượu.)

b. Cấu trúc Either or

“Either…or…” có nghĩa là “hoặc… hoặc…”. Cấu trúc này trái ngược lại hoàn toàn với cấu trúc Neither nor. Cấu trúc này được dùng với ý nghĩa khẳng định, mang ý nghĩa hai sự vật/ sự việc đều có thể xảy ra. Người nói tùy vào ngữ cảnh của mình mà có thể chọn và nhắn đến một trong hai đối tượng.

Ví dụ:

Either his parents or he is invited to the party.
(Cha mẹ anh ấy hoặc anh ấy được mời đến dự bữa tiệc.)

Mai wants to ask either you or me to help her repair her bicycle.
(Mai muốn nhờ tôi hoặc bạn sửa hộ cô ấy chiếc xe đạp.)

Cấu trúc “Neither...nor…” và “Either...or…” trong tiếng Anh có gì khác nhau

2. Cấu trúc ngữ pháp của Neither nor

Sau khi đã nắm được cách dùng cụ thể của hai cấu trúc Neither nor và Either or , chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về cụ thể hơn về cấu trúc ngữ pháp cũng như vị trí của chúng trong câu.

a. Công thức cấu trúc Neither nor

Neither + Danh từ/Đại từ+ nor + Danh từ/Đại từ

Ví dụ:

Neither Thuy nor Quynh knows to open computer.
(Cả Thúy và Quỳnh đều không biết mở chiếc máy tính này.)

My sister likes neither sing nor dance.
( Em gái tôi không thích hát, cũng không thích nhảy.)

b. Vị trí của cấu trúc Neither nor trong câu

Trong câu, cấu trúc neither… nor… xuất hiến với nhiều vị trí khác nhau. Chúng có thể đứng ở đầu câu hoặc đứng giữa câu.

+ Neither…nor… thường được đứng ở vị trí đầu câu.
Ở vị trí này, cấu trúc vẫn mang nghĩa phủ định “ không… không…”. Bạn cần lưu ý đến cách chia động từ theo sự vật/ sự việc/ hiện tượng theo danh từ sau “nor”.

Neither N1 nor N2 + V (chia theo N2) …: Không … cũng không/ Cả … và … đều không…

Ví dụ:

Neither my brother nor his friend are playing football

(Cả anh trai tôi và bạn của anh ấy đều không chơi đá bóng.)

+ Neither…nor… thường được đứng vị trí giữa câu
Ở vị trí giữa câu, cấu trúc này vẫn mang ý nghĩa phủ định và có tác dụng nối hai danh từ hoặc hai địa từ với nhau.

Neither + Danh từ/ Đại từ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

I like neither tea nor coffee

(Tôi không thích trà và cũng không thích cà phê.)

Cấu trúc “Neither...nor…” và “Either...or…” trong tiếng Anh có gì khác nhau

3. Cấu trúc ngữ pháp của Either or

Cấu trúc ngữ pháp cũng như vị trí của either or trong câu có gì khác với neither nor?

a. Công thức cấu trúc Either or

Either + Danh từ/Đại từ+ or + Danh từ/Đại từ

Ví dụ:

Either Quan or Thanh will be there.
(Quân hoặc Thanh sẽ ở đó.)

In that game, you either win or lose.
(Trong ván game này, bạn có thể thắng hoặc thua)

b. Vị trí của cấu trúc Either or trong câu

Cấu trúc either or cũng được sử dụng rất linh hoạt trong câu. Tương tự như neither… nor…, cấu trúc này cũng có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

+ Either…or… thường được đứng ở vị trí đầu câu
Vị trí này được dùng trong câu khẳng định với ý nghĩa hoặc… hoặc. Khi dùng, bạn cần lưu ý đến việc chia động từ theo danh từ đứng sau or.

Either N1 or N2 + V (được chia theo N2)…: Hoặc … hoặc …

Ví dụ:

Either Hoa or Linh will write the report.

(Hoa hoặc Linh sẽ viết bản tường trình.)

+ Either…or… thường đứng vị trí giữa câu
Cũng giống như cấu trúc Neither…nor…, either…or…cũng có thể đứng ở giữa câu làm nhiệm vụ nối các danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ với nhau.

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

Ví dụ:

When my sister goes to the restaurant, she eats either fish or cayfish. These are her favorite food.

(Khi đến nhà hàng, chị gái tôi sẽ ăn cá hoặc tôm. Đây là hai món ăn ưa thích của cô ấy.)

Cấu trúc “Neither...nor…” và “Either...or…” trong tiếng Anh có gì khác nhau

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Neither nor và Either or

Cả hai cấu trúc ngữ pháp Neither nor và Either or đều xuất hiện khá nhiều trong các chủ đề giao tiếp hoặc các bài tập tiếng anh thông dụng. Để sử dụng thành thạo, không mắc lỗi sai cơ bản, bạn cần lưu ý những vấn đề dưới đây:

a. Chia động từ theo sau cấu trúc Neither nor và Either or

Chia động từ và yêu cầu đặc biệt quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Với cấu trúc Neither nor và “Either..or” thì động từ sẽ phụ thuộc vào chủ ngữ thứ 2 đứng sau or và nor. Nếu chủ ngữ này là danh từ số ít thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.

Ví dụ:

– Neither Jenny nor his brother likes coffee.

(Cả Jenny và bạn của anh ấy đều không thích cà phê.)

– Either Mai or her friend gets the highest mark in this contest.
(Mai hoặc bạn của cô ấy sẽ đạt điểm cao nhất trong kì thi này.)

b. Chuyển đổi giữa cấu trúc Either or và Neither nor

Nếu trong câu đang có cấu trúc Neither nor có nghĩa là câu đang ở dạng phủ định hoàn toàn. Chính vì vậy, chúng ta không thể thêm not để khẳng định một điều gì đó. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng cấu trúc “Not either…or…” để thể hiện nội dung cả hai sự vật đều không được. Ta có cấu trúc ngữ pháp: Neither nor = Not Either or

Ví dụ:

Hoa likes studying neither Math nor Physical = Hoa doesn’t like either Math or Physical.

(Hoa không thích học cả Toán và Vật Lý)

c. Cấu trúc Neither /Either trong câu đảo ngữ

Trong câu đảo ngữ của tiếng Anh, sử dụng cấu trúc Either or và Neither nor cần chú ý những điều gì?

+ Cấu trúc Neither nor trong câu đảo ngữ
S1 + V (phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khẳng định) + S2

Neither + Trợ động từ + S + V (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định)

Ví dụ:

Lan didn’t go to the cinema yesterday. Neither did her brother.
(Lan không tới rạp chiếu phim vào tối qua. Anh trai cô ấy cũng không.)

+ Cấu trúc Either or trong câu đảo ngữ.
S1 + V(phủ định). S2 + Trợ động từ (phủ định), either.

Ví dụ

Lan didn’t go to the cinema. Her friend didn’t, either.

( Lan đã không đi đến rạp chiếu phim. Bạn cô ấy cũng vậy.)

5. Mẹo phân biệt Neither nor và Either or

Làm thế nào để phân biệt được cấu trúc neither nor và either or nhanh nhất, không bị nhầm lẫn? Mời bạn tham khảo các mẹo được đúc kết và chia sẻ nhiều dưới đây.

a. Dựa trên bản chất của cấu trúc

Chúng ta dễ dàng nhận thấy cách dùng của hai cấu trúc này hoàn toàn khác nhau.

Cấu trúc Neither nor được dùng với ý nghĩa phủ định hoàn toàn

Either…or… được dùng với ý nghĩa ngược lại hoàn toàn. Nó dùng để khẳng định về một trong hai nhân vật/ sự việc/ hiện tượng xảy ra.

Ví dụ:

Neither she nor her husband will go to the cinema tonight.
(Cả cô ấy và chồng đều không đến rạp chiếu phim tối nay.)

Either she or her husband will go to the cinema tonight.
(Cô ấy hoặc chồng sẽ đến rạp chiếu phim tối nay.)

b. Mẹo phân biệt dựa trên cách dùng

Nếu như cấu trúc Neither nor được dùng để phủ định cả hai sự vật/ sự việc/ hiện tượng đều không xảy ra thì cấu trúc Either or lại được sử dụng khi xuất hiện sự lựa chọn giữa hai khả năng có thể xảy ra của sự vật/ sự việc.

Ví dụ:

Either Linda or Mask was absent from Japan class yesterday.
(Linda hoặc Mask đã không có mặt ở lớp Tiếng Nhật ngày hôm qua.)

Neither Linda nor Mask was absent from Japan class yesterday.
(Linda và Mask đều không có mặt ở lớp Tiếng Nhật ngày hôm qua.)

6. Bài tập và đáp án

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất

1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.

A. is B. were C. are

2. … I or my mother am a doctor.

A. Not B. Either C. Neither

3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …

neither B. too C. either

4. Jane should prepare for the exams and … should you.

A. neither B. either C. so

5. I don’t like listening to music, …

A. either B. neither C. too

6. A: “They don’t think he told jokes.” – B: “…”

A. Neither do I. B. Me, too. C. So do I

7. A: “My sister likes listening to music so much.” – B: “…”

A.Neither do I. B. I do, too. C. So am I.

Bài 2: Điền từ

1. My parents want to eat _______ fish or meat.

2. ________ my father nor my mother is a teacher.

3. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on your team

4. We could_______fly_______ go by train. It’s up to you.

5. I need _______ my father help _______ my sister help. I can do it all alone.

Đáp án

Bài 1: 1.C, 2.B, 3.C, 4.C, 5.A, 6.A, 7.B

Bài 2:

1. either

2. neither

3. either…or

4. either…or

5. neither…nor

Freetalk English đã chia sẻ đến bạn những kiến thức chi tiết về cấu trúc Neither nor và Either or. Hy vọng bạn đã biết cách phân biệt và sử dụng chúng hiệu quả.

Xem thêm:

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt Tiếng Anh độc quyền của

Kiểm tra Tiếng Anh MIỄN PHÍ ngay
với chuyên gia độc quền của