Động từ V bare, V-ing và to V có gì giống và khác nhau?

Động từ V bare, V-ing và to V có gì giống và khác nhau?

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đang băn khoăn làm thế nào để phân biệt được hai dạng thức của động từ V-ing và To V. Bởi chức năng của chúng trong câu khá tương đồng với nhau. Cùng Freetalk English tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa V bare, V-ing và to V.

1. Điểm giống nhau giữa V-ing và To V

1.1. V-ing và To-V làm chủ ngữ trong câu

Khi V-ing làm chủ ngữ, nó đóng vai trò như một danh từ. Lúc này V-ing sẽ mang ý nghĩa tập trung đến quá trình của hành động hoặc trải nghiệm chủ quan khi thực hiện hành động đó.

Còn với to-V làm chủ ngữ, người nói tập trung đến tương lai (kết quả của hành động) và thường tách mình ra để thể hiện quan điểm một cách khách quan.
Ví dụ:

Minh said: “Swimming is difficult.”
(Việc bơi lội với Minh là một điều khó)

Ha said: “To swim is difficult.”
(Hà nghĩ rằng bơi lội nói chung là một điều khó với tất cả mọi người)

Động từ V bare, V-ing và to V có gì giống và khác nhau?

1.2. V-ing và To-V như tân ngữ/bổ ngữ của câu

V-ing và to-V đều có thể làm tân ngữ hoặc bổ ngữ của câu.

Khi V-ing làm tân ngữ có nghĩa là người nói đang tập trung diễn tả quá trình hành động xảy ra.
The hardest part of my job is being nice to stupid people.
(Điều khó nhất trong công việc của tôi là phải tử tế với những kẻ ngốc)

My duties include standing 6 hours per day.
(Công việc của tôi bao gồm đứng 6 tiếng/ngày)

Khi to-V làm tân ngữ nghĩa là người nói đang hướng đến kết quả mà hành động đang diễn ra.
My goal is to get 6.5 IELTS by the end of October.
(Mục tiêu của tôi là đạt 6.5 IELTS vào cuối tháng 10)

His initial idea was to leave without telling anyone.
( Ban đầu anh ấy định bỏ đi mà không nói với ai)

1.3. Ving và To V cùng kết hợp được với một số động từ

Mặc dù cả V-ing và To V đều có thể kết hợp được với một số loại động từ nhất định, nhưng ý nghĩa và cách dùng của chúng lại khác nhau.

a. Stop

Stop + V-ing: Dừng lại việc gì đó (dừng vĩnh viễn)
Stop + to V: Dừng việc này lại để làm việc khác
Ví dụ:

He stopped playing games in class time.
(Anh ấy đã bỏ chơi game trong giờ học.)

I stopped to get the call from my mother.
(Tôi dừng lại để nhận cuộc gọi từ mẹ tôi.)

Động từ V bare, V-ing và to V có gì giống và khác nhau?

b. Remember

Remember + to V: nhắc nhở ai nhớ làm điều gì đó
Remember+ V-ing: nhớ đã làm điều gì đó trong quá khứ
Ví dụ:

Remember to do housewwork.
(Bạn hãy nhớ làm việc nhà.)

Remember to close the window when you go out !
(Bạn nhớ đóng cửa sổ khi ra khỏi nhà nhé.)

I remember talking to my mother before.
(Tôi nhớ đã nói chuyện với mẹ tôi trước đây.)

I remember sending the letter last week.
(Tôi nhớ đã gửi bức thư tuần trước.)

c. Try

Try + to V: cố gắng đẻ lam việc gì đó. Công việc này khó khó khăn, nó đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng cao
Try + V-ing: thử sức làm điều gì đó
Ví dụ:

I will try to fix your bicycle by 6 pm.
(Tôi sẽ cố gắng sửa xong xe đạp của bạn trước 6 giờ tối.)

Why don’t you try doing gym? It’s good for your health.
(Tại sao bạn không thử tập Gym? Nó rất tốt cho sức khỏe của bạn đấy.

d. Like

Like + V-ing: Diễn đạt sở thích, ý thích của một ai đó
Like to do: diễn đạt sự lựa chọn, thói quen của ai đó nhằm một mục đích nhất định.

Ví dụ:

Lan does like reading newpaper.
(Lan rất thích đọc tạp chí.)

I like reading book.
(Tôi rất thích đọc sách)

I like to running because it’s good for my health.
(Tôi rất thích chạy bộ vì nó tốt cho sức khỏe.)

e. Prefer

Prefer + V-ing + to V-ing: thích cái gì hơn cái gì
Prefer + to V + rather than (V): thích làm cái gì hơn cái gì.

Ví dụ:

I prefer driving to traveling by fly.
(Tôi thích lái xe hơn đi máy bay.)

I prefer chiken to meat.
(Tôi thích thịt gà hơn thịt lợn.)

Động từ V bare, V-ing và to V có gì giống và khác nhau?

f. Mean

Mean + to V: diễn tả ý định hoặc kế hoạch làm gì của ai đó
Mean V-ing: diễn tả kết quả của hành động
Ví dụ:

She mean to go to the cinema theater tonight.
Cô ấy định đi tới rạp chiếu phim tối nay.

I’m late to office again, which means staying home.
Tớ lại muộn giờ làm rồi, nghĩa là ở nhà thôi.

g. Nead

Need + to V: ai đó cần làm gì
Need + V-ing: nhấn mạnh về một việc ai đó sẽ làm mà không thực sự quan trọng.

Ví dụ:

Quan doesn’t need to mention this to his mother.
(Quân không cần phải đề cập đến chuyện này với mẹ của anh ấy.)

My classroom needs tidying.
(Phòng học cần phải được dọn dẹp.)

Động từ V bare, V-ing và to V có gì giống và khác nhau?

2. Điểm khác nhau giữa V-ing và To V

Bên cạnh những điểm giống nhau như trên, giữa V-ing và To V cũng có một số khác biệt trong cách sử dụng.

2.1. V-ing theo sau giới từ (trừ 1 trường hợp ngoại lệ)

The rain prevented them from going home.

(Cơn mưa khiến họ không thể về nhà)

Ở đây, danh động từ going được dùng sau giới từ from.

Tương tự với các trường hợp:

Giới từ sau danh từ: I have an interest in becoming a teacher.
(Tôi có mong muốn trở thành giáo viên)

Giới từ sau đại từ: I forgive you for not telling the truth.
(Tôi tha thứ cho bạn vì không nói sự thật)

Giới từ sau động từ: She was thinking about quitting the job.
(Cô ấy đang nghĩ đến chuyện nghỉ việc)

Giới từ sau tính từ: I am terrified of flying.
(Tôi sợ đi máy bay)

Lưu ý: Giới từ BUT là ngoại lệ. Lúc này, nghĩa của từ BUT được dùng như except (tức là ngoài ra, ngoại trừ).

Ví dụ:

I had no choice but to follow her = I had to follow her.
(Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo cô ấy)

My dad made no stops on our trip except to get fuel = My dad only stopped to get fuel.
(Bố tôi không dừng lại trong suốt chuyến đi, trừ lúc đổ xăng)

2.2. V-ing dùng để rút gọn mệnh đề quan hệ và mệnh đề trạng ngữ

Ví dụ:

The boy wearing the blue t-shirt is my son = The boy who wears the blue t-shirt is my son.
(Cậu bé mặc áo phông xanh là con tôi)

Showing/Having shown no effort, he was eliminated from the team = He showed no effort. Therefore, he was eliminated from the team.
(Không cho thấy sự cố gắng, anh ta bị loại khỏi đội)

2.3. To-V dùng để diễn tả lý do

Chúng ta có thể dùng to – V (hoặc rút gọn của in order to + V) để mô tả lí do, nguyên nhân.

Ví dụ: I exercise vigorously (in order) to lose weight.

(Tôi tập thể dục để giảm cân)

3. Bài tập phân biệt động từ V-ing và To V

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Nam suggested _____ talking___ (talk) the children to school yesterday.

2. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

3. Minh is interested in ________ (listen) to music before _____ (go) to bed.

4. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

5. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

6. Ask him (come) _______in. Don’t keep him (stand) _______at the door.

7. Don’t try (persuade) _______ me . Nothing can make me (change)_______ my mind.

8. They are used to (prepare) _______ new lessons.

9. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

Đáp án

1. Talking

2. To go

3. Listening; Going

4. To visit

5. To eat

6. To come – standing

7. To persuade – changing

8. Preparing

9. Repain – clean

10. Repairing

Bài tập 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1. It is no use _________ to school if you _________ to work hard.

A. going / do not ready

B. going / are not ready

C. go / are not ready

D. to go / do not ready

2. I really must _________ on with my work now.

A. to get

B. get

C. Geting

D. to getting

3. I rashly posted the parcel without _________ it.

A. weighing

B. weighed

C. to weigh

D. weigh

4. How can you waste all that money on _________?

A. gamble

B. to gamble

C. gambling

D. the gamble

5. Yesterday we did nothing but _________

A. talking

B. talked

C. talk

D. had talked

Đáp án

C 2. B 3. A 4. C 5. A

Xem thêm:

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt Tiếng Anh độc quyền của

Kiểm tra Tiếng Anh MIỄN PHÍ ngay
với chuyên gia độc quền của