Trạng từ là gì? Vị trí và cách dùng trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ là gì? Vị trí và cách dùng trạng từ trong tiếng Anh

Rate this post

Trạng ngữ (Adverb) là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Bạn đã hiểu hết về trạng từ chưa, cùng Freetalk English tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Định nghĩa của trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ (Adverb) là những từ dùng để bổ sung thông tin về đặc điểm, tính chất cho các động từ, danh từ, một trạng từ khác hoặc một mệnh đề trong câu.

Ví dụ: I usually buy pizzas at this restaurant (Tôi thường xuyên mua pizza ở cửa hàng này).

Trạng từ là gì? Vị trí và cách dùng trạng từ trong tiếng Anh

2. Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh

2.1 Vị trí của trạng từ trong câu

Đối với vị trí của trạng từ trong câu, thì trạng từ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Cụ thể:

Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh – Có thể đứng đầu câu:

Các trạng từ liên kết hay còn gọi là trạng từ nối trong tiếng Anh, thường nối một mệnh đề với những gì được nói đến trước đó, luôn đứng ở vị trí này. Trạng từ chỉ thời gian có thể đứng ở vị trí này khi chúng ta muốn cho thấy có sự trái ngược, đối chọi với một câu hay mệnh đề về thời gian trước đó. Các trạng từ chỉ quan điểm hay nhận xét, bình luận (e.g: luckily, officially, presumably) cũng có thể đứng ở vị trí này khi muốn nhấn mạnh những gì chúng ta sắp nói tới.

Ví dụ:

 • Last week, She met John (Tuần trước, cô ấy đã gặp John).
 • Personally, I think she was practicing very hard (Với cá nhân tôi, tôi nghĩ cô ấy đã luyện tập rất chăm chỉ).

Trạng từ có thể đứng ở giữa câu:

Các trạng từ dùng để thu hút sự chú ý vào một điều gì đó (e.g just, even), trạng từ chỉ tần số vô tận, không xác định cụ thể (e.g. often, always, never) và trạng từ chỉ mức độ (chắc chắn tới đâu), khả năng có thể xảy ra (e.g probably, obviously, clearly, completely, quite, almost) đều thích hợp ở vị trí này. Xin lưu ý là khi trợ động từ – auxiliary verbs (e.g. is, has, will, was) được dùng, trạng từ thường được dùng đứng giữa trợ động từ và động từ chính trong câu.

Ví dụ:

 • She always does exercises in the morning (cô ấy thường tập thể dục vào buổi sáng).
 • My boss often travels to Malaysia and Singapore (Sếp của tôi thường xuyên đi du lịch Malaysia và Singapore).

Trạng từ có thể đứng ở vị trí cuối câu:

Trạng từ chỉ thời gian và tần số có xác định (e.g. last week, every year), trạng từ chỉ cách thức (adverbs of manner) khi chúng ta muốn tập trung vào cách thức một việc gì đó được làm (e.g. well, slowly, evenly) và trạng từ chỉ nơi chốn (e.g. in the countryside, at the window) thường được đặt ở cuối câu.

Ví dụ:

 • I am busy now (Tôi thì đang bận ngay bây giờ).
 • She plays the piano well (Cô ấy chơi piano giỏi).

2.2 Vị trí của trạng từ so với các từ loại khác

Bên cạnh đó, vị trí trạng từ trong tiếng Anh còn được xác định dựa trên các loại từ như: động từ, tính từ, trạng từ mà nó bổ nghĩa. Cùng tìm hiểu ngay:

Vị trí của trạng từ với động từ

Thông thường, trạng từ sẽ đứng sau để bổ nghĩa cho động từ. Trong trường hợp này, trạng từ sẽ đứng ở cuối câu. Tuy nhiên, đối với các trạng từ chỉ tần suất như: often, usually, sometime,… thì sẽ đứng trước động từ má nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

 • My mom cooks very well (Mẹ tôi nấu ăn rất ngon).
 • My family often goes camping together (Gia đình tôi thường xuyên đi cắm trại cùng nhau).

Vị trí của trạng từ với tính từ

Trạng từ sử dụng đứng trước các tính từ nhằm gia tăng, miêu tả cho tính từ đó.

Ví dụ:

 • My mom drives insanely fast (Mẹ tôi lái xe nhanh kinh khủng).
 • It’s the most reasonably cheap restaurant I’ve ever known. Not only delicious food, but also beautiful space. (Đó là nhà hàng giá rẻ hợp lý nhất mà tôi từng biết. Không chỉ đồ ăn ngon mà không gian quán cũng đẹp.)

Vị trí của trạng từ với trạng từ khác

Có thể đứng trước hoặc sau trạng từ khác nhằm bổ nghĩa cho trạng từ đó.

Ví dụ: He drove really quickly, so everyone was scared. (Anh ta lái xe thực sự nhanh, đến nổi ai cũng phải sợ.)

Trạng từ là gì? Vị trí và cách dùng trạng từ trong tiếng Anh

2.3 Một số vị trí đặc biệt khác của trạng từ trong tiếng Anh

Ngoài những trường hợp trên, thì vị trí của trạng từ trong tiếng Anh còn phụ thuộc vào tình huống, cấu trúc đi kèm. Cụ thể:

Sau “too”: V + too + adv

Ví dụ: He drives the car too quickly. (Anh ta lái xe quá nhanh).

Trước “enough”: V + adv + enough

Ví dụ: Tom speaks slowly enough for me to listen. (Tom nói khá chậm rãi đủ để cho tôi nghe được).

Sau động từ “tobe” và trước tính từ: tobe + adv + adj

Ví dụ: A new student in my class is extremely handsome. (Một học sinh mới của lớp tôi cực kỳ đẹp trai).

Trong cấu trúc so…that: V + so + adv + that

Ví dụ: My friend drove so fast that he caused an accident (Bạn tôi lái xe nhanh đến nỗi mà anh ấy đã gây tai nạn).

3. Chức năng của trạng từ là gì?

Thực tế, trạng từ có rất nhiều quy tắc sử dụng khác nhau, phụ thuộc vào loại trạng từ trong câu. Tuy nhiên, trạng từ sẽ có các chức năng chính sau:

3.1 Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho động từ

Ví dụ:

 • She speaks English fluently (Cô ấy nói tiếng Anh lưu loát).
 • He quickly finished his lunch before starting work (Anh ấy đã nhanh chóng ăn xong bữa trưa trước khi bắt đầu giờ làm).

3.2 Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho tính từ

Ví dụ:

 • It was an extremely bad match for the MU team when playing at home (Đó là một trận đấu cực kỳ tệ của đội tuyển MU khi chơi trên sân nhà).
 • I’m really happy to know that I got into my dream university (Tôi thực sự rất vui khi biết được mình đã đậu đại học mơ ước).

3.3 Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho trạng từ khác

Ví dụ:

 • My favorite team played incredibly well last Thursday. (Đội bóng yêu thích của tôi đã chơi cực kỳ xuất sắc vào thứ 5 tuần trước).
 • She did the work completely well, more than we expected. (Cô ấy làm công việc hoàn toàn tốt, hơn cả những gì chúng tôi mong đợi.)

Trạng từ là gì? Vị trí và cách dùng trạng từ trong tiếng Anh

4. Cách hình thành trạng từ

Phần lớn, các trạng từ sẽ được hình thành theo quy tắc: Tính từ + -ly.

Ví dụ:

 • Bad -> Badly
 • Beautiful -> Beautifully
 • Alone -> Alonely

5. Dấu hiệu nhận biết của trạng từ trong tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết của phần lớn các trạng từ trong tiếng Anh chính là kết thúc bằng hậu tố đuôi -ly.

Ví dụ:

 • Careful -> Carefully
 • Dangerous -> Dangerously
 • Beautiful -> Beautifully

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp đặc biệt mà bạn cần tránh nhầm lẫn.

Trường hợp 1: Trong một số trường hợp, hình thức của tính từ và trạng từ sẽ là như nhau hoặc khác nhau hoàn toàn.

Ví dụ:

 • Fast -> Fast
 • Good -> Well

Trường hợp 2: Một số tính từ có thể phát sinh cả dạng từ đuôi -ly và trạng từ bất quy tắc với nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ:

 • Hard (chăm chỉ) -> Hard (adv – chăm chỉ) hoặc Hardly (Hầu như không)
 • Late (trễ) -> Late (adv – trễ) hoặc Lately (Gần đây)

Trường hợp 3: Đôi khi không phải từ nào có đuôi – ly thì cũng là trạng từ.

Ví dụ:

 • Friendly
 • Lonely
 • Silly

Trạng từ là gì? Vị trí và cách dùng trạng từ trong tiếng Anh

6. Phân loại trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ được chia thành 6 loại phổ biến, bao gồm:

6.1 Trạng từ chỉ thời gian

Trạng từ chỉ thời gian diễn tả thời gian thực hiện một hành động nào đó, nó trả lời cho câu hỏi WHEN? (khi nào)

Một số trạng từ chỉ thời gian phổ biến: now, yesterday, tomorrow, lately, soon, finally, recently,…

Ví dụ: Yesterday, I went to the supermarket. (Hôm qua tôi đã đi siêu thị rồi)

6.2 Trạng từ chỉ địa điểm

Trạng từ chỉ địa điểm diễn tả nơi hành động xảy ra, thường trả lời cho câu hỏi WHERE? (ở đâu, nơi nào, gần hay xa)

Một số trạng từ chỉ địa điểm phổ biến: here, around, through, above, back, anywhere, inside nearby,…

Ví dụ: A flower garden grows around my house. (Một vườn hoa mọc xung quanh nhà tôi).

6.3 Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất diễn tả mức độ diễn ra của một hành động, thường trả lời cho câu hỏi HOW OFTEN? (bao lâu)

Một số trạng từ chỉ tần suất phổ biến: always, rarely, never, sometime, occasionally, frequently, seldom…

Ví dụ: My brother hardly ever help my mother in the kitchen. (Anh trai tôi rất hiếm khi giúp mẹ tôi việc bếp núc).

6.4 Trạng từ chỉ định

Trạng từ chỉ định diễn tả lượng ít hay nhiều, số lần diễn ra của một hành động.

Một số trạng từ chỉ định phổ biến: only, mainly, generally, little, once a week, twice a month,…

Ví dụ: I usually go swimming in Red river twice a week. (Tôi thường đi bơi ở sông Hồng hai lần một tuần).

6.5 Trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ cách thức diễn tả cách mà một hành động diễn ra, thường trả lời cho câu hỏi HOW? (Như thế nào, kiểu gì). Đa số các trạng từ chỉ cách thức được biến đổi từ tính từ qua, để nhấn mạnh hay mô tả hành động đó.

Ví dụ: She can sing very well. (Cô ấy có thể hát rất hay)

6.6 Trạng từ chỉ mức độ

Trạng từ chỉ mức độ cho biết hành động diễn ra mức độ cao hay thấp, tốt hay xấu, nhanh hay chậm.

Ví dụ: She speaks Chinese too quickly for me to understand. (Cô ấy nói tiếng Trung quá nhanh khiến tôi không thể hiểu được).

7. Những lỗi sai thường gặp khi sử dụng trạng từ

Ngoài vị trí của trạng từ trong tiếng Anh ở trên ra thì dưới đây là các lỗi sai mà nhiều người thường mắc phải về trạng từ. Cụ thể:
Đối với trạng từ khi thêm đuôi -ly có hai âm tiết trở lên, khi dùng trong cấu trúc so sánh hơn thì cần thêm more vào trước.

Ví dụ: I can make it more quickly (Tôi có thể làm cho nó nhanh hơn).

Cần phân biệt về sự khác nhau của liên từ và trạng từ liên kết.

Ví dụ:

– Trạng từ liên kết: This is one possible solution to the problem. However, there are others (Đây là một trong những giải pháp khả thi cho vấn đề. Tuy nhiên, có những giải pháp khác).

– Liên từ: I like the smell of coffee, but I don’t like drinking coffee (Tôi thích mùi cà phê, nhưng tôi không thích uống cà phê)

Khi trạng từ đứng đầu câu thì cần đặt dấu phẩy sau trạng từ.

Ví dụ:

– Câu sai: Last week I had to work all week to prepare for this new project (Tuần trước tôi đã phải làm việc cả tuần để chuẩn bị cho dự án mới này)

– Câu đúng: Last week, I had to work all week to prepare for this new project (Tuần trước tôi đã phải làm việc cả tuần để chuẩn bị cho dự án mới này)

8. Bài tập về sử dụng trạng từ trong tiếng Anh

Bài tập:

1. My sister dances _____________ (beautiful/beautifully). She has been taken ballet since she was 6 years old.

2. Linh is always in a rush. Why does he walk so ____________ (quick/quickly).

3. The hotel is _________ (perfect/perfectly) located within easy walking distance of the beach.

4. My friend prefers studying in the class. It’s always_______________ (quiet/quietly).

5. My brother __________ (happy/happily) took the manager job. He had been looking for a position all month.

6. My father speaks Chinese very ____________ (good/well). He lived in China for five years.

7. Be __________ (careful / careful) when on the road, there are a lot of moving vehicles.

8. Jame runs so ________ (fast/fastly) that no one can catch up to him.

9. My friend is very smart, but he is not a very___________ (good/well) boyfriend.

10. My father reacted __________ (angry/angrily) to the news. I have never seen him so upset.

11. Replacing the old house with a new one was a _________ (nearly/ nearby/ near) impossible task.

12. The student didn’t ______________ (complete/completely) understand the supervisor’s instructions. Most of us didn’t finish the assignment.

Đáp án:

1. Beautifully

2. Quickly

3. Perfectly

4. Quiet

5. Happily

6. Well

7. Careful

8. Fast

9. Good

10. Angrily

11. Nearby

12. Completely

Phía trên là toàn bộ về vị trí trạng từ trong tiếng Anh để bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học tiếng Anh của mình.

Xem thêm: 200+ trạng từ không có đuôi -LY trong Tiếng Anh phổ biến nhất

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tài liệu học tốt Tiếng Anh độc quyền của

Kiểm tra Tiếng Anh MIỄN PHÍ ngay
với chuyên gia độc quền của